A kiadó honlapja

Ön az oldal 56650. látogatója        Budapest

2012. NOVEMBER 13.,

kedd


 


50. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

15/2012. (XI. 13.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról

9085

16/2012. (XI. 13.) EMMI–KIM–NGM együttes utasítás azözvegyi nyugdíj mértékének szabályozási előzményeit vizsgáló tárcaközi vizsgálóbizottság létrehozásáról

9115

80/2012. (XI. 13.) HM utasítás a hadfelszerelési együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 87/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

9116

81/2012. (XI. 13.) HM utasítás a külföldi fegyveres erőket és állományukat, a nemzetközi katonai parancsnokságokat, valamint a NATO Biztonsági Beruházási Programot megillető adómentességi igazolás kiállításával kapcsolatos feladatokról

9116

82/2012. (XI. 13.) HM utasítás egyes légügyi tárgyú HM utasítások módosításáról

9125

34/2012. (XI. 13.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2010. (X. 5.) NGM utasítás módosításáról

9126

30/2012. (XI. 13.) NFM–BM–NGM együttes utasítás a Komp Támogatási Bizottság létrehozásáról

9137

22/2012. (XI. 13.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet fenntarthatósági céljairól, valamint az ügyészség 2011. évi környezetvédelemre kiható adatait feldolgozó fenntarthatósági jelentésében a 2012. és 2013. évre megfogalmazott és teljesítendő környezet- és költségkímélő intézkedéseiről

9138

23/2012. (XI. 13.) LÜ utasítás az ügyészségi gépjármű- és menetlevél-nyilvántartó rendszer bevezetéséről

9139

7/2012. (XI. 13.) NMH utasítás az újonnan belépő munkavédelmi és munkaügyi felügyelők vizsgáztatásáról

9139

8/2012. (XI. 13.) NMH utasítás a munkaügyi nyilvántartások hozzáférésének rendjéről

9144

19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a rendőrség szolgálati gépjárműveinek használatáról ésüzemeltetéséről szóló 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás módosításáról

9147


II. Személyügyi hírek

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

9150


III. Alapító okiratok

 

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

9152

A Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ alapító okirata (amódosításokkal egységes szerkezetben)

9154

A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

9156

A Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

9158

A Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj alapító okirata (amódosításokkal egységes szerkezetben)

9160

A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

9162

A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér alapító okirata (amódosításokkal egységes szerkezetben)

9164

A Magyar Honvédség 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

9166

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

9168

A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

9170


IV. Pályázati felhívások

 

Magyarország Külügyminisztériumának pályázati kiírása a külpolitikai közgondolkodás elősegítése tárgyában

9172

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati kiírása a 2012/2013. tanévi iskolagyümölcs-program kommunikációs tevékenységének megvalósítására

9185

Csurgó Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítójának kiválasztására

9188

Nagyatád Város Önkormányzata pályázatot hirdet autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

9189

Szigetvár Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatásra

9190


V. Közlemények

 

48/2012. (XI. 13.) KüM közlemény a Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2012. évi XCI. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

9191

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium Elnökségének tájékoztatója az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

9191

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

9197


VI. Hirdetmények

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ pályázati hirdetménye ingatlanok bérbeadására

9199

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.04.20.