A kiadó honlapja

Ön az oldal 37294. látogatója        

Budapest

2012. DECEMBER 18.,

kedd


 


55. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

53/2012. (XII. 18.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak a munkáltatói, a Belügyminisztérium ésabelügyminiszter által irányított szervek nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő egykori dolgozóinak a nyugdíjas, illetve a szolgálati járandóságra jogosultságot igazoló igazolványainak kiadásáról és nyilvántartásáról

10054

54/2012. (XII. 18.) BM utasítás a vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2012. (II. 10.) BM utasítás módosításáról

10069

55/2012. (XII. 18.) BM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló27/2012. (V. 30.) BM rendelet végrehajtásáról szóló 23/2012. (V. 31.) BM utasítás, valamint egyes lakáscélú miniszteri utasítások módosításáról

10070

22/2012. (XII. 18.) EMMI utasítás a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzatról

10071

86/2012. (XII. 18.) HM utasítás a honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének ésvégrehajtásának feladatairól

10091

87/2012. (XII. 18.) HM utasítás a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 133/2011. (XII. 9.) HM utasítás módosításáról

10092

88/2012. (XII. 18.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló48/2012. (VII. 19.) HM utasítás, valamint a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről ésbejelentésének rendjéről szóló 83/2012. (IX. 16.) HM utasítás módosításáról

10093

10/2012. (XII. 18.) Miniszterelnökségi utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének ésfelhasználásának szabályairól

10117

44/2012. (XII. 18.) NGM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 35/2012. (XI. 23.) NGM utasítás hatályon kívül helyezéséről

10134

45/2012. (XII. 18.) NGM utasítás a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési előirányzatok ésfinanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló9/2012. (IV.5.) számú NGM utasítás módosításáról

10134

23/2012. (XII. 18.) VM utasítás a taxi kártyák használatának szabályairól

10158

3/2012. (XII. 18.) VM KÁT utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás módosításáról

10166

21/2012. (XII. 18.) ORFK utasítás a fegyverismereti, a fegyverforgalmazási és a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga egységes végrehajtására, továbbá az Állami Vadászvizsga bizottság rendőrségi tagjának kijelölésével összefüggő feladatok végrehajtásáról

10173


II. Személyügyi hírek

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

10182

A Külügyminisztérium személyügyi hírei

10183

A Legfőbb Ügyészség személyügyi hírei

10183


V. Közlemények

 

50/2012. (XII. 18.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között 2008.május 16-án Hanoiban létrejött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött Egyezmény kihirdetéséről szóló 330/2012. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatályba lépéséről

10184

A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

10185

A Nemzetgazdasági Minisztérium felhívása speciális szakképzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója versenyre a 2012/2013. tanévben

10188

A vidékfejlesztési miniszter közleménye a PTI 048497 sorszámú Vadászpuskaműves évközi bizonyítvány, valamint a PTL 045096 sorszámú OKJ 34 5237 01 azonosítószámú Vadászpuskaműves szakképesítőbizonyítványok érvénytelenné nyilvánításáról

10189

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel 13) rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői, valamint kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítésében közreműködők („kábelszervezetek”) által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint afelhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről

10190

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az előadások szervezői számára azirodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Sz13)

10194

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról M13

10203

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint afelhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 13)

10209

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint afelhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (K 13)

10214

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról Ü13

10226

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint afelhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 13)

10232

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-Ray) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

10244

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

10246

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő jogdíjakról ésefelhasználások egyéb feltételeiről

10249

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

10254

A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetségének (MAHASZ) közös díjszabása a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadó-művészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S13)

10257

A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI) díjszabása azelőadássugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról ésafelhasználás egyéb feltételeiről (ISM13)

10262

A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI) díjszabása arögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT13)

10264

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetségének (MAHASZ) jogdíjközleménye a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

10270

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2013. évi díjszabása

10275

A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

10284

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról

10289

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2013. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

10289

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

10290

A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. közleménye a 2013 tavaszi vetésekhez

10291


VI. Hirdetmények

 

Belügyminiszteri közlemény megfeleltetésről

10293

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hirdetménye elveszett bélyegző érvénytelenítéséről

10298

A Sangri Trading Kft. hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

10298

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.06.02.