A kiadó honlapja

Ön az oldal 220997. látogatója        

Budapest

2012. MÁJUS 3.,

csütörtök


 


CXXXIX. ÉVFOLYAM

6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

4/2012. (IV. 5.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról

563


Miniszteri utasítások

 

22/2012. (IV. 5.) HM utasítás A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

571

23/2012. (IV. 5.) HM utasítás A katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezéséről, biztosításáról és felhasználásáról szóló 61/2010. (V. 20.) HM utasítás módosításáról

572

24/2012. (IV. 5.) HM utasítás A Harcászati Értékelő Programok alkalmazásáról

573


Államtitkári intézkedések

 

18/2012. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2012. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

574

19/2012. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A "NATO CWIX 2012" informatikai interoperabilitási rendszergyakorlatának előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

574

20/2012. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Tanács, valamint a Kormány speciális működési feltételei biztosításával kapcsolatos "Fejér 2012 Speciális" törzsgyakorlás feladatairól

574

17/2012. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A "Fejér 2012" védelmi igazgatási gyakorlaton történő honvédségi részvételről

574

22/2012. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek megtartásáról szóló 46/2008. (HK 10.) HM KF-HVKF együttes intézkedés módosításáról

576

7/2012. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás A 2012. évi időközi mérlegjelentések elkészítésének rendjéről

578

8/2012. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás A tiszti és altiszti állomány ruházati illetménygazdálkodásának egyes szabályairól

580

9/2012. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás Az önkéntes tartalékos állomány ruházati ellátásának egyes szabályairól

599


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

151/2012. (HK 6.) HVKF parancs A Magyar Honvédség személyi állománya pihentetéséről

601

153/2012. (HK 6.) HVKF parancs A 2012. évi MH szintű oktató-módszertani foglalkozások megtervezésére, megszervezésére vonatkozó feladatok végrehajtásáról

601

156/2012. (HK 6.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnöki beosztás átadás-átvételéről

601

154/2012. (HK 6.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2013 váltásába felajánlott erők kijelöléséről, felkészítéséről és szolgálatba léptetéséről

601

155/2012. (HK 6.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól

604

55/2012. (HK 6.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról és hatályba léptetéséről, valamint témafelelősök kijelöléséről

612


Főnöki rendelkezések

 

5/2012. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás Az egyes elektronikus dokumentum formátumok használatáról

615

6/2012. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás A központi híradó és informatikai szolgáltatások biztosításával kapcsolatos egyes szakfeladatokról

616

21/2012. (HK 6.) HM KPH-HVK SZCSF együttes szakutasítás A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezényelt személyi állomány személyügyi és pénzügyi alapellátásának rendjéről

619

60/2012. (HK 6.) HVK SZCSF szakutasítás A STANAG 2116 NATO Codes for Grades of Military Personnel (6. kiadás) bevezetéséről

647

61/2012. (HK 6.) HVK SZCSF szakutasítás A STANAG 6001 Language Proficiency Levels (4. kiadás) bevezetéséről

647


Szerződések

 

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

648


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP tájékoztatás Számadásköteles okmányok érvénytelenítése

649

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.