A kiadó honlapja

Ön az oldal 220987. látogatója        

Budapest

2012. MÁJUS 21.,

hétfő


 


CXXXIX. ÉVFOLYAM

7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

659


Határozatok

 

1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

661


Miniszteri utasítások

 

25/2012. (IV. 21.) HM utasítás Egyes honvédelmi miniszteri utasítások és intézkedések hatályon kívül helyezéséről

662

26/2012. (IV. 21.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionalizáló és kiadásait csökkentő intézkedésekről

663

27/2012. (IV. 21.) HM utasítás Az ingó vagyontárgyak harmadik személy részére történő használatba adásának és a katonazenekarok biztosításának rendjéről

665

28/2012. (IV. 21.) HM utasítás A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

673

M/1/2012. (HK 7.) HM utasítás A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál folyósítható kiemelt idegennyelv-tudási pótlékról

684

M/2/2012. (HK 7.) HM utasítás A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fedőintézményei létrehozásával, fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatos eljárás általános szabályairól

684


Államtitkári intézkedések

 

23/2012. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A HM Protokoll Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság egyes szervezeti elemei átköltözésével összefüggő feladatok végrehajtására

684

24/2012. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2012. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

686

26/2012. (HK 7.) HM KÁT intézkedés Az egyes személyügyi döntésekkel kapcsolatos eljárásrendről

686

10/2012. (HK 7.) HM VGHÁT szakutasítás A Magyarország határain kívüli válságkezelő- és béketámogató műveletekben résztvevők és nemzetközi szervezetekhez vezényelt katonai megfigyelők pénzügyi biztosításáról

686


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

160/2012. (HK 7.) HVKF parancs Névhasználatról

702

161/2012. (HK 7.) HVKF parancs Névhasználatról

702

164/2012. (HK 7.) HVKF parancs Névhasználatról

703

168/2012. (HK 7.) HVKF parancs A "Magyar Honvédség Összhaderőnemi Civil-Katonai Együttműködési Doktrínája" című kiadvány hatályba léptetéséről szóló 85/2004. (HK 23.) HVK HDM KIK CSF intézkedés mellékleteként kiadott kiadvány felülvizsgálatáról

703

162/2012. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél működő ügyeleti és készenléti szolgálatokról szóló 146/2009. (HK 18.) HM HVKF intézkedés módosításáról

703

166/2012. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értékesítési Rendszer 2012. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról

703

163/2012. (HK 7.) HVKF intézkedés A szerződéses legénységi szolgálatra alkalmas jelentkezők 2012. évi alapkiképzésre történő bevonultatásának időpontjairól

704


Főnöki rendelkezések

 

2/2012. (HK 7.) HVK LCSF szakutasítás A katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatásának megtervezésére és végrehajtására

704

3/2012. (HK 7.) HVK HIICSF szakutasítás Kiadványok hatályon kívül helyezéséről

717

60/2012. (HK 7.) KNBSZ intézkedés A "Távközlési mesterséges hold híradás és felderítésének elméleti alapjai. III. kötet" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

718

26/2012. (HK 7.) HM FHH intézkedés Szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok hatályon kívül helyezéséről szóló 21/2012. intézkedés visszavonásáról

718

27/2012. (HK 7.) HM FHH intézkedés Szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok hatályon kívül helyezéséről

719


Szerződések

 

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

722

MH Bakony Harckiképző Központ

722

MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

722

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.