A kiadó honlapja

Ön az oldal 221009. látogatója        

Budapest

2012. JÚLIUS 9.,

hétfő


 


CXXXIX. ÉVFOLYAM

9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

7/2012. (VI. 5.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

820

8/2012. (VI. 11.) HM rendelet A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet módosításáról

824


Határozatok

 

134/2012. (VI. 8.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

858

135/2012. (VI. 8.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

858

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

858

A Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola megszüntető okirata

859

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

860

A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

863

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

865

A Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

867

A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

868


Miniszteri utasítások

 

35/2012. (V. 31.) HM utasítás A 2012. évi nyilvános altisztavatás előkészítéséről és végrehajtásáról

870

36/2012. (V. 31.) HM utasítás A honvéd altisztképzés szervezeti integrációjának egyes feladatairól

874

37/2012. (V. 31.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei feladatkörének módosításával összefüggő feladatokról

875

38/2012. (VI. 8.) HM utasítás Az Egységes Európai Égbolt létrehozásával összefüggő feladatokról

877

39/2012. (VI. 8.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek operatív belső kontrolljai rendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről

879

40/2012. (VI. 15.) HM utasítás A Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottságáról

886

41/2012. (VI. 25.) HM utasítás Az országos légiriasztási rendszerrel kapcsolatos egyes honvédelmi feladatokról

887

42/2012. (VI. 25.) HM utasítás Egyes HM utasítások hatályon kívül helyezéséről

888


Államtitkári intézkedések

 

M/3/2012. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának pénzügyi és számviteli biztosításáról

889

32/2012. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A katonai térképészeti képességek integrációjának egyes feladataival összefüggő feladatok végrehajtásáról

889

34/2012. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A nem fegyveres külszolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állomány ellátására létrehozott Nemzeti Támogató Rendszer racionalizálásából adódó feladatok végrehajtásáról szóló 6/2012. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

892

36/2012. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvéd altisztképzés szervezeti integrációjával összefüggő feladatok végrehajtásáról

894

37/2012. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei feladatkörének módosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

900


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

185/2012. (HK 9.) HVKF parancs A 2012. évi Balaton-átúszás rendezvényen való közreműködésről és az "Úszó Erőd 2012." próba megrendezéséről és végrehajtásáról

903

187/2012. (HK 9.) HVKF parancs Az önkéntes tartalékos állomány 2012. évi tevékenységének előkészítéséről és végrehajtásáról

903

189/2012. (HK 9.) HVKF parancs Az MH Vezetési és Doktrinális Központ parancsnoki beosztás átadás-átvételéről

903

198/2012. (HK 9.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század megalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

903

199/2012. (HK 9.) HVKF parancs A XXIV. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

903

182/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség EUFOR ALTHEA műveletbe felajánlott erők kijelöléséről, felkészítéséről és szolgálatba léptetéséről

903

190/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés A Re/188. cikkszámú szolgálati könyv kiadásáról szóló 27/1998. (HK 13.) repülőműszaki szolgálatfőnöki intézkedés átdolgozásáról

903

191/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés "Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred tűzirányító szakutasítása" című szolgálati könyv kidolgozásáról

903

184/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2013. évi váltásába felajánlott erők kiképzési követelményeiről, a felkészítés rendjéről és a nemzeti felkészítést lezáró ellenőrzésről

904

188/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés Az "Egységes Lövészeti szakutasítás (a gyalogsági-, a harcjármű-, a harckocsi fegyverekhez, valamint a támogató szakasz aknavető és páncéltörő fegyverekhez)" című kiadvány kidolgozásáról szóló 246/2010. (HK 12.) HM HVKF intézkedés módosításáról

905

195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében végrehajtandó feladatokról

905

98/2012. (HK 9.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

935

107/2012. (HK 9.) HVKFH szakutasítás A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Felderítő Doktrína 2. kiadás elkészítéséről

936


Főnöki rendelkezések

 

11/2012. (HK 9.) HVK HIICSF szakutasítás A központi híradó és informatikai szolgáltatások biztosításával kapcsolatos egyes szakfeladatokról szóló 6/2012. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás módosításáról

937

3/2012. (HK 9.) HVK LCSF szakutasítás Az Önkéntes Tartalékos állomány 2012. évi felkészítési feladatai logisztikai támogatásáról

938

176/2012. (HK 9.) MH HK intézkedés A műveleti alkalmazás pszichológiai biztosításának kézikönyve parancsnokok számára című segédlet kiadásáról

940


Szerződések

 

MH Logisztikai Ellátó Központ

941


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP tájékoztatás Számadásköteles okmányok érvénytelenítése

942

Nemzeti Közlekedési Hatóság AL/LD/NS/B/190/3/2012., AL/RO/NS/B/118/3/2012. számú határozatok

943

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.