A kiadó honlapja

Ön az oldal 223430. látogatója        

Budapest

2013. JANUÁR 25.,

péntek


 


CXL. ÉVFOLYAM

1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2012. évi CCV. törvény A honvédek jogállásáról1

3

23/2012. (XII. 18.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

3


Határozatok

 

1656/2012. (XII. 20.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájának elfogadásáról

21


Alapító okiratok

 

A Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

28

A Magyarország Állandó NATO képviselet, Védelempolitikai Részleg alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

29

A Magyar Honvédség Katonai Képviselő Hivatala alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

30

A Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

31

A Magyar Honvédség Nemzeti Összekötő Képviselet alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

32

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

33


Miniszteri utasítások

 

89/2012. (XII. 21.) HM utasítás A Magyar Honvédségnél alkalmazott technológiák, hadfelszerelések, munkaeszközök üzemeltetési dokumentációval történő ellátásának rendjéről

35

90/2012. (XII. 29.) HM utasítás Egyes HM utasításoknak a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat létrejöttével összefüggő módosításáról

37

1/2013. (I. 14.) HM-KüM-NGM együttes utasítás Az Európai Védelmi Ügynökség működésében való magyar részvétellel összefüggő feladatokról

46

2/2013. (I. 14.) HM utasítás Egyes honvédelmi miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről és módosításáról

48

3/2013. (I. 14.) HM utasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról

48


Államtitkári intézkedések

 

85/2012. (HK 1/2013.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium 2010. április 1-je előtt készített minősített iratainak felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról

58

1/2013. (HK 1.) MH HK MB szakutasítás A Magyar Honvédség Honvédkórház gyógyító osztályos tevékenységének átvizsgálásáról

58

25/2012. (HK 1/2013.) HM VGHÁT szakutasítás A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáiról szóló Normafüzet kiadásáról

58


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

358/2012. (HK 1/2013.) HVKF szakutasítás Honvédség Törzsszolgálati szakutasítása" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

77

357/2012. (HK 1/2013.) HVKF parancs A "Vízforrás 2013" művelet stratégiai szintű vezetési és irányítási feladatai megszervezéséről és végrehajtásáról

77

360/2012. (HK 1/2013.) HVKF parancs A 2013. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

78

359/2012. (HK 1/2013.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól szóló 155/2012. (HK 6.) HVKF intézkedés módosításáról

79

2/2013. (HK 1.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar Információ Menedzsment Rendszer alkalmazásáról és üzemeltetéséről

79

4/2013. (HK 1.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség EUFOR ALTHEA műveletbe felajánlott erők kijelöléséről, felkészítéséről és szolgálatba léptetéséről szóló 182/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

79


Főnöki rendelkezések

 

262/2012. (HK 1/2013.) KNBSZ intézkedés A "Rádióelektronikai felderítés alapjai" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

80

397/2012. (HK 1/2013.) HVK SZCSF intézkedés A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar csapatkarjelzésének és csapatjelvényének rendszeresítéséről

80

6/2012. (HK 1/2013.) HM II. OPK intézkedés A Honvédelmi Minisztérium II. objektumparancsnok munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatai átadás-átvétele végrehajtásáról

84

336/2012. (HK 1/2013.) MH VDK intézkedés A "Műszaki Adattár I." című főnökségi kiadvány kiadásáról

84

462/2012. (HK 1/2013.) MH ÖHP intézkedés A SEGÉDLET A HUMINT ERÕK KIKÉPZÉSÉHEZ című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

85

463/2012. (HK 1/2013.) MH ÖHP intézkedés "Repülőeszközök vészhelyzeti mentési információi a tűzoltó szolgálatok számára (segédlet)" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

85

464/2012. (HK 1/2013.) MH ÖHP intézkedés A JAK-52 REPÜLÕGÉP MÓDSZERTANI SEGÉDLET című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

86


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Bélyegző érvénytelenítése

86

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.