A kiadó honlapja

Ön az oldal 109367. látogatója        

Budapest

2013. JANUÁR 31.,

csütörtök


 


III. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA: 4000 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről (részleges közlés)

2

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról (részleges közlés)

30

2012. évi CCX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (részleges közlés)

36

2012.évi CCXI.törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról (részleges közlés)

37

352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által megállapítandó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokkal összefüggő egyes jogszabályok módosításáról

38

377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről

43

390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

45

402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel összefüggő módosításáról (részleges közlés)

46

419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

46

421/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

48

425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

50

426/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

61

431/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendeletnek az Ócsán megvalósuló Szociális Családiház-építési Programmal összefüggő módosításáról

63

3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról

67

43/2012. (XII. 20.) AB határozat a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7. § és 8. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

88

1590/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2012–2013. évekre vonatkozó cselekvési tervéről

107

1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről

111


Közlemények

 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek – 2010. és 2011. évben benyújtott kérelem alapján minősített – továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról

113

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek – 2012. évben benyújtott kérelem alapján minősített – továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról

217


Pályázati felhívások

 

Pályázati felhívások álláshelyek betöltésére

327

ISSN 2063-1332

S Z O C I Á L I S   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.23.