A kiadó honlapja

Ön az oldal 223433. látogatója        

Budapest

2013. OKTÓBER 19.,

szombat


 


CXL. ÉVFOLYAM

10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet Az egyes költségtérítésekről

979

20/2013. (IX. 16.) HM rendelet A ruházati ellátásról

991

21/2013. (IX. 17.) HM rendelet A honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról

1018


Alapító okiratok

 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1042

A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1044

A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

1046


Miniszteri utasítások

 

55/2013. (IX. 13.) HM utasítás A Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának békeidejű üzemeltetési és felügyeleti rendjéről, valamint a központilag biztosított szolgáltatások igénybevételének szabályairól

1048

56/2013. (IX. 20.) HM utasítás A Katonai Vizsgaközpontban végrehajtandó vizsgáztatás előkészítéséről, valamint a tananyagtartalom kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1065

57/2013. (IX. 20.) HM utasítás A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról

1067

58/2013. (IX. 20.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról

1077

59/2013. (IX. 27.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1080

60/2013. (IX. 30.) HM utasítás A Magyar Honvédség Kibervédelmi Szakmai Koncepciójának kiadásáról

1125

61/2013. (X. 4.) HM utasítás A Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás módosításáról

1132

62/2013. (X. 4.) HM utasítás A honvédségi járművek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás módosításáról

1141

63/2013. (X. 4.) HM utasítás A Tábori Lelkészi Szolgálat felügyeletének szabályozásáról szóló 34/1995. (HK 21.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

1141


Államtitkári intézkedések

 

67/2013. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az "ACTIVE GUARDIAN 2013", egy moduljában katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok irányításával végrehajtott, számítógéppel támogatott parancsnoki és törzsvezetési gyakorlattal és az MH Műveleti Vezetési Rendszer rendszergyakorlásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1142

69/2013. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A holland haderő gyakorlatának végrehajtásáról

1142

72/2013. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek megtartásáról

1144

74/2013. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az ACTIVE GUARDIAN 13 katasztrófavédelmi képességeket bemutató gyakorlattal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 2/2013. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

1147

75/2013. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az ONER-3-2013 gyakorlaton való részvételről és a részvétellel kapcsolatos feladatokról

1148


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

264/2013. (HK 10.) HVKF parancs A HKR-be kijelölt erőknek a NATO Katonai Bizottság kihelyezett magyarországi ülése katasztrófavédelmi biztosítása érdekében történő kirendeléséről

1149

270/2013. (HK 10.) HVKF parancs A koronaőr altiszti állomány altiszti alap- és szakmai tanfolyamának végrehajtásáról

1149

272/2013. (HK 10.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnöki beosztás ideiglenes átadás-átvételéről

1149

277/2013. (HK 10.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoki beosztás és a Székesfehérvár helyőrség-parancsnoki teendők átadás-átvételéről

1149

262/2013. (HK 10.) HVKF intézkedés A Helyzetelemző Törzsértekezletről

1149

266/2013. (HK 10.) HVKF intézkedés Főnökségi kiadványok intézkedéseinek hatályon kívül helyezéséről

1149

273/2013. (HK 10.) HVKF intézkedés Az "Utasítás a repülőcsapatok mérnök-műszaki szolgálata részére I. rész" (Re/664) című szolgálati könyv hatályon kívül helyezéséről

1150

62/2013. (HK 10.) HVKFH szakutasítás Az egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

1150

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.