A kiadó honlapja

Ön az oldal 109881. látogatója        

Budapest

2013. OKTÓBER 25.,

péntek


 


III. ÉVFOLYAM

10. szám


 

ÁRA: 4000 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

1018

57/2013. (X. 4.) BM rendelet a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

1027

27/2013. (X. 9.) AB határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes rendelkezéseivel kapcsolatos alkotmányos követelményről és bírói kezdeményezés elutasításáról

1031

1728/2013. (X. 11.) Korm. határozat a járási hivatalok hatáskörébe tartozó szociális ellátásokhoz kapcsolódóan a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1042


Közlemények

 

Független könyvvizsgálói jelentés az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapítói részére

1044

Közlemény az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány zárómér­legéről

1045

Kiegészítő melléklet az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2013. évi Mérleg és Eredménykimutatásához

1047

Záró közhasznú jelentés az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2013. I. 1-től 2013. VI. 1-ig tartó működéséről

1058

Közlemény az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány záró beszámolójáról

1060


Pályázati felhívások

 

Pályázati felhívások álláshelyek betöltésére

1063

ISSN 2063-1332

S Z O C I Á L I S   K Ö Z L Ö N Y

2024.02.21.