A kiadó honlapja

Ön az oldal 223407. látogatója        

Budapest

2013. NOVEMBER 15.,

péntek


 


CXL. ÉVFOLYAM

11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2013. évi CLXV. törvény A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

1155

22/2013. (X. 7.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról

1160

23/2013. (X. 17.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

1170


Határozatok

 

438/2013. (X. 21.) KE határozat Dandártábornok kinevezéséről

1171

439/2013. (X. 21.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

1171

479/2013. (XI. 4.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

1171


Miniszteri utasítások

 

64/2013. (X. 18.) HM utasítás A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1172

65/2013. (X. 18.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól szóló 54/2012. (VII. 27.) HM utasítás módosításáról

1173

66/2013. (X. 18.) HM utasítás A költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

1175

67/2013. (X. 31.) HM utasítás A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsga ismétlő-, halasztott és javítóvizsga díjának térítési rendjéről

1178

68/2013. (X. 31.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek operatív belső kontrolljai rendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről szóló 12/2013. (II. 22.) HM utasítás módosításáról

1179

69/2013. (X. 31.) HM utasítás A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

1179

70/2013. (XI. 4.) HM utasítás A Magyar Honvédség Honvédkórház szervezeti racionalizálásának elrendeléséről szóló 66/2012. (IX. 14.) HM utasítás módosításáról

1185


Államtitkári intézkedések

 

20/2013. (HK 11.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény Operatív Belső Kontrollok Rendszere Szabályzata kiadásáról

1186

78/2013. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség nyilvánosnak minősülő adatairól

1209

79/2013. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Egyes leltározási feladatok végrehajtásáról

1211

80/2013. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Gépjármű Beszerzési Programhoz kapcsolódó hadfelszerelés fejlesztési feladatokat végrehajtó és a programmal összefüggő döntéseket előkészítő Program Irányító Csoport felállításáról

1213

83/2013. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium önálló szervezeti egységeinek ügyrendjéről szóló 72/2010. (HK 16.) HM KÁT-HM HVKF együttes intézkedés módosításáról

1214


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

288/2013. (HK 11.) HVKF parancs A 2013. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1217

291/2013. (HK 11.) HVKF parancs A Haditechnikai Szakanyagellátás Szabályzata kidolgozásáról

1217

294/2013. (HK 11.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Katonai Képviselő Hivatala katonai képviselői beosztás átadás-átvételéről

1217

297/2013. (HK 11.) HVKF parancs A 2013. október 23-ai Nemzeti Ünnep megünneplésével, valamint a Halottak Napi koszorúzások és Kegyeleti Gyertyagyújtás végrehajtásával összefüggő feladatokról

1217

298/2013. (HK 11.) HVKF parancs Az "Active Guardian 2013" rendszergyakorlat során települő MH stratégiai szintű vezetési elemek valós személyügyi biztosításáról

1217

302/2013. (HK 11.) HVKF parancs A 2013. november havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1217

293/2013. (HK 11.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer 2013. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról

1217

295/2013. (HK 11.) HVKF intézkedés A 2013. évi 2. Törzstiszti tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

1217

74/2013. (HK 11.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

1217


Főnöki rendelkezések

 

6/2013. (HK 11.) HVK HDMCSF szakutasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete részére felajánlott tűzszerész szakasz feladatairól szóló 4/2013. (HK 8.) HVK HDMCSF szakutasítás módosításáról

1218

4/2013. (HK 11.) HVK LOGCSF szakutasítás A katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatásának megtervezéséről és végrehajtásáról

1218


Szervezeti hírek

 

MH VDK A "Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Doktrína 1. kiadás", és a "Magyar Honvédség Összhaderőnemi Felderítő Doktrína 2. kiadás" című kiadványok jóváhagyásáról

1235

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

1237

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.