A kiadó honlapja

Ön az oldal 109367. látogatója        

Budapest

2013. NOVEMBER 29.,

péntek


 


III. ÉVFOLYAM

11. szám


 

ÁRA: 4000 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról

1082

2013. évi CLVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról

1086

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról

1091

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

1099

2013. évi CLXXXIV. törvény az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról

1110

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

1113

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermek­jóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

1147

382/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

1178

80/2013. (X. 16.) OGY határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen

1180


Pályázati felhívások

 

Pályázati felhívások álláshelyek betöltésére

1274

ISSN 2063-1332

S Z O C I Á L I S   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.23.