A kiadó honlapja

Ön az oldal 776742. látogatója        

Budapest

2013. MÁRCIUS 8.,

péntek


 


12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

16/2013. (III. 8.) HM utasítás az Egységes Európai Égbolt létrehozásával összefüggő feladatokról szóló38/2012. (VI. 8.) HM utasítás módosításáról

1645

17/2013. (III. 8.) HM utasítás a kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról

1646

18/2013. (III. 8.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

1654

11/2013. (III. 8.) KIM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

1655

5/2013. (III. 8.) NGM utasítás a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok ésfinanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről

1672

6/2013. (III. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás módosításáról

1688

1/2013. (III. 8.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1689

2/2013. (III. 8.) AJB utasítás az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól ésmódszereiről szóló 2/2012. (I. 20.) AJB utasítás módosításáról

1742

3/2013. (III. 8.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal minősített adat védelmét szolgáló biztonsági szabályzatáról

1743

1/2013. (III. 8.) KüM KÁT utasítás aKülügyminisztérium választható béren kívüli juttatási rendszeréről

1745


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

8/2013. (III. 8.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között 2010. február 23-án, Chisinauban aláírt Gazdasági Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1/2013. (I. 4.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

1754


III. Személyügyi közlemények

 

Az emberi erőforrások minisztere közleménye díj adományozásáról

1755

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

1755

Álláspályázatok

 

A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása közjegyzői állások betöltésére

1779


IV. Egyéb közlemények

 

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

1782

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

1782

Dunaharaszti Város Önkormányzata pályázati felhívása a város közigazgatási területén helyi autóbusz-közlekedés ellátására

1784

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása a város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátására

1785


VI. Hirdetmények

 

A Debreceni Egyetem pályázati felhívása területek együttes bérbe adására

1787

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.