A kiadó honlapja

Ön az oldal 223411. látogatója        

Budapest

2013. DECEMBER 20.,

péntek


 


CXL. ÉVFOLYAM

12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Alapító okiratok

 

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1244

A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1245

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1247

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1248

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1251

A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1252

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1253

A Magyar Honvédség Logisztikai Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1255

A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1256

A Magyar Honvédség Vezetési és Doktrinális Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1257


Miniszteri utasítások

 

71/2013. (XI. 29.) HM utasítás A NATO és EU együttműködésre kijelölt személyek képviseleti felhatalmazásáról

1259

72/2013. (XI. 29.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól

1264

73/2013. (XI. 29.) HM utasítás A korrupció-megelőzési programhoz kapcsolódó feladatok ágazati végrehajtásáról

1267

74/2013. (XI. 29.) HM utasítás A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat speciális működési kiadásai államháztartási belső ellenőrzésének rendjéről

1269

75/2013. (XII. 5.) HM utasítás A "Magyar Honvédség Rejtjelszabályzat" kiadásáról

1271

76/2013. (XII. 5.) HM utasítás A tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

1272

M/1/2013. (HK 12.) HM utasítás A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Magyar Honvédség együttműködésének szabályairól

1273


Államtitkári intézkedések

 

M/3/2013. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának logisztikai támogatásáról

1274

21/2013. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Baleseti Jegyzőkönyv Kitöltő Kisalkalmazás MH szintű bevezetéséről

1274

88/2013. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség hajózó, ejtőernyős és búvár állománya kondicionáló kiképzésének végrehajtásáról

1274

84/2013. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség lő- és gyakorlóterei tűzbiztonsági helyzetének javításával kapcsolatos feladatokról

1274

86/2013. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Honvédkórház szervezeti racionalizálásával összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 84/2012. (HK 15.) HM KÁT- HVKF együttes intézkedés módosításáról

1276

87/2013. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2013. évi külön juttatásról

1276

89/2013. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Automata Mérő és Adatgyűjtő Rendszer üzemeltetésének felülvizsgálatáról

1278

91/2013. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Egyes munkavállalók, a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek 2013. évi külön juttatásáról

1279

22/2013. (HK 12.) HM VGHÁT szakutasítás Az Operatív Belső Kontrollok Rendszere Kézikönyv kiadásáról szóló 7/2013. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

1280


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

311/2013. (HK 12.) HVKF parancs Honvéd Altiszti Gálaest végrehajtásáról

1299

318/2013. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról

1299

327/2013. (HK 12.) HVKF parancs A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer téli időszakra történő felkészülésének egyes feladatairól

1299

329/2013. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Honvédkórház szervezetének racionalizálásához kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szóló 317/2012. (HK 14.) HVKF parancs módosításáról

1299

333/2013. (HK 12.) HVKF parancs Az inkurrens anyagok és eszközök felszámolásával és átcsoportosításával, valamint inkurrencia tároló raktárak bezárásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1299

336/2013. (HK 12.) HVKF parancs A szervezet elemzés-értékelés 2014. évi feladatainak végrehajtásáról

1299

337/2013. (HK 12.) HVKF parancs A 2013. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1299

338/2013. (HK 12.) HVKF parancs A 2014. évi Különleges Műveleti Alapkiképzés előkészítéséről és végrehajtásáról

1299

345/2013. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2013. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli munkarendjéről

1299

326/2013. (HK 12.) HVKF intézkedés A helyzetelemző Törzsértekezletről szóló 262/2013. (HK 10.) HVKF intézkedés hatályon kívül helyezéséről

1299

335/2013. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédségnél folytatott kiképzés felső- és középszintű irányításának, valamint a kiképzés tervezésének, szervezésének, végrehajtásának és ellenőrzésének rendjéről

1299

312/2013. (HK 12.) HVKF intézkedés A fertőtlenítésről, sterilizálásról és az egészségügyi kártevők elleni védekezésről szóló módszertani segédlet kiadásáról

1300

334/2013. (HK 12.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól

1300

340/2013. (HK 12.) HVKF intézkedés A helyőrségek kategóriába sorolásról és a helyőrség-parancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbízási díjáról szóló 730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézkedés módosításáról

1309

343/2013. (HK 12.) HVKF intézkedés A 2013/2014. évi influenza szezonra történő felkészülésről

1310

344/2013. (HK 12.) HVKF szakutasítás Szabályzat hatálytalanításáról

1313


Főnöki rendelkezések

 

20/2013. (HK 12.) HVK HIICSF szakutasítás A Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának rendszerspecifikus biztonsági követelményeinek meghatározásáról

1314

8/2013. (HK 12.) HVK FCSF szakutasítás A Normagyűjtemény a felderítő katonák, alegységek és szervek részére című főnökségi kiadvány kiadásáról

1314

9/2013. (HK 12.) HVK FCSF szakutasítás A Segédlet a pilóta nélküli felderítő repülőeszközök alkalmazásához című főnökségi kiadvány kiadásáról

1314

322/2013. (HK 12.) MH EK intézkedés Az Egészségügyi alapismeretek, elsősegélynyújtás a harctéri életmentő katonák részére című segédlet kiadásáról

1314

346/2013. (HK 12.) MH BHD intézkedés A Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Támogató Zászlóalj csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1314

72/2013. (HK 12.) MH LK intézkedés A Magyar Honvédség Logisztikai Központ csapatkarjelzéseinek, csapatjelvényének rendszeresítéséről

1316

454/2013. (HK 12.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2607 1. kiadás végrehajtásáról

1318


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

1319

MH GEOSZ Szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok árai

1320

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.