A kiadó honlapja

Ön az oldal 776745. látogatója        

Budapest

2013. MÁRCIUS 14.,

csütörtök


 


13. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

5/2013. (III. 14.) BM–KIM–TNM együttes utasítás aBevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/2010. (IX. 29.) BM–KIM együttes utasítás módosításáról

1791

8/2013. (III. 14.) EMMI utasítás a minősített adatkezelés eljárási rendjének kiadásáról az írásbeli érettségi feladatlapokkal ésjavítási-értékelési útmutatókkal kapcsolatban kiadott 9/2012. (IV. 25.) NEFMI utasítás módosításáról

1792

9/2013. (III. 14.) EMMI utasítás a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti és működési szabályzatáról

1799

19/2013. (III. 14.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingóságok éstársasági részesedések kezelésének, tulajdonosi ellenőrzésének, valamint az ingóságok hasznosításának, elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól szóló 67/2011. (VI. 24.) HM utasítás módosításáról

1842

20/2013. (III. 14.) HM utasítás a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdálkodásának szabályairól

1842

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

1853

9/2013. (III. 14.) ORFK utasítás az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás módosításáról

1942

10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás a médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről

1943

1/2013. (III. 14.) NFM KÁT utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ügyeleti szolgálatáról válsághelyzetben, védelmi gyakorlatok alkalmával és egyéb esetekben

1952


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

1955

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

1956

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleménye március 15-e alkalmából adományozott miniszteri elismerésekről

1957


IV. Egyéb közlemények

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

1960

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2013. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

1979

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

1979

Ózd Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására

1981

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleménye érvényét vesztett bírósági végrehajtójelölti igazolványról

1982


V. Alapító okiratok

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1983

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.