A kiadó honlapja

Ön az oldal 776746. látogatója        

Budapest

2013. MÁRCIUS 29.,

péntek


 


14. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

6/2013. (III. 29.) BM utasítás a Belügyminisztérium hivatali szervezetének Esélyegyenlőségi Tervéről

1991

7/2013. (III. 29.) BM utasítás a határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztikai rendszer használatának szabályairól

2003

8/2013. (III. 29.) BM utasítás a 2013. évi építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések megtervezéséről és az ellenőrzési tevékenység végzéséről

2005

9/2013. (III. 29.) BM–Miniszterelnökségi együttes utasítás a Magyar Rendvédelmi Kar polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szerinti tagozatának tagjaira vonatkozó nyilvántartásáról ésanyilvántartott adatok kezelésének szabályairól

2007

10/2013. (III. 29.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról

2009

11/2013. (III. 29.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

2026

12/2013. (III. 29.) EMMI utasítás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV. 25.) NEFMI utasítás módosításáról

2026

21/2013. (III. 29.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás módosításáról

2045

22/2013. (III. 29.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek 2013. évi fő célkitűzéseinek és fő feladatainak meghatározásáról

2046

6/2013. (III. 29.) KüM utasítás a Külügyminisztérium választható béren kívüli juttatási rendszeréről szóló1/2010. (I. 15.) KüM utasítás hatályon kívül helyezéséről

2049

8/2013. (III. 29.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Ügyfélszolgálati Információs Irodája működésének rendjéről

2049

9/2013. (III. 29.) NFM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 3/2013. (I. 18.) NFM utasítás módosításáról

2052

7/2013. (III. 29.) VM utasítás a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek, továbbá a vagyonkezelésébe, vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok fejlesztéseinek és projektjeinek egyes kérdéseiről

2053

8/2013. (III. 29.) VM–KIM együttes utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozóan akormányhivatalok szakigazgatási szervei által beszedett központosított bevételek befizetésének eljárási szabályairól

2058

4/2013. (III. 29.) GVH utasítás a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről

2065

4/2013. (III. 29.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak hivatalos célú nemzetközi tevékenységéről

2090

2/2013. (III. 29.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló1/2013. (III. 8.) MNB utasítás módosításáról

2104

11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás a fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról

2120

12/2013. (III. 29.) ORFK utasítás a határforgalom ellenőrzése során alkalmazott határátléptető-, ahatárátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére szolgáló-, valamint a kiegészítő bélyegzők alkalmazásáról szóló 7/2008. (OT 6.) ORFK utasítás módosításáról

2128

2/2013. (III. 29.) EMMI KÁT utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló1/2012. (III. 30.) NEFMI KÁT utasítás módosításáról

2129

1/2013. (III. 29.) KIM KÁT utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kockázatkezelési szabályzatáról

2131

2/2013. (III. 29.) NFM KÁT utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

2143


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

9/2013. (III. 29.) KüM közlemény a trópusi faanyagokról szóló 2006. évi nemzetközi megállapodás kihirdetéséről szóló 14/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak, illetve 1. mellékletének hatálybalépéséről

2198


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

2199

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

2200

A Külügyminisztérium személyügyi hírei

2202


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról

2203

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

2203

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium közleménye a közigazgatási alapvizsga követelményrendszeréről

2206

A Központi Statisztikai Hivatal közleménye a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

2211

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása menetrend alapján kompközlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

2211


V. Alapító okiratok

 

A miniszterelnök irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

2213

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

2215

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

2218

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

2225


VI. Hirdetmények

 

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének pályázati felhívása művelődési központ intézményvezető (igazgató) beosztás ellátására

2235

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.