A kiadó honlapja

Ön az oldal 776747. látogatója        

Budapest

2013. ÁPRILIS 11.,

csütörtök


 


15. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

10/2013. (IV. 11.) BM utasítás a vízügyi ágazatban foglalkoztatottak ruházati szabályzatáról

2239

23/2013. (IV. 11.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasítás módosításáról

2250

24/2013. (IV. 11.) HM utasítás a kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról szóló 17/2013. (III. 8.) HM utasítás módosításáról

2251

13/2013. (IV. 11.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

2252

14/2013. (IV. 11.) KIM utasítás a Közpolitikai Kutatások Intézete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (X. 27.) KIM utasítás módosításáról

2252

7/2013. (IV. 11.) KüM utasítás az elismerési és jutalmazási formákról a Külügyminisztériumban című 17/2004. (VIII. 2.) KüM utasítás módosításáról

2254

8/2013. (IV. 11.) KüM utasítás a külügyi szakmai alapvizsgáról

2254

10/2013. (IV. 11.) NFM utasítás a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséről, a más tárcák hatáskörébe tartozó előterjesztések véleményezésének koordinációjáról és a felkészítés rendjéről

2264

11/2013. (IV. 11.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

2272

12/2013. (IV. 11.) NFM utasítás a minisztérium által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kormányzati honlapon történő megjelentetésének rendjéről

2272

13/2013. (IV. 11.) NFM utasítás az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás módosításáról

2284

9/2013. (IV. 11.) VM utasítás miniszteri biztosi kinevezésről

2312

5/2013. (IV. 11.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

2313

2/2013. (IV. 11.) MBFH utasítás a törölt bányászati jogok meghirdetésével kapcsolatos pályáztatási eljárásról

2313

1/2013. (IV. 11.) NMH utasítás a munkaügyi központok és kirendeltségek hatósági és szolgáltatási tevékenységek végrehajtásának meghatározására vonatkozó módszertani útmutatók kiadásának szabályairól

2321

1/2013. (IV. 11.) ONYF utasítás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV. 27.) ONYF utasítás módosításáról

2323

13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról

2335

3/2013. (IV. 11.) EMMI KÁT utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (III. 30.) NEFMI KÁT utasítás módosításáról

2354

3/2013. (IV. 11.) NFM KÁT utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium területére gépjárművel történő behajtásról és a parkolás rendjéről

2356

4/2013. (IV. 11.) NFM KÁT utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium épületeiben betartandó be- és kiléptetés, az ott-tartózkodás rendjéről, valamint a belső rend és biztonság fenntartásáról

2358


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

10/2013. (IV. 11.) KüM közlemény a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NAEW&C) Rendszere korszerűsítésére vonatkozó NATO E-3A Együttműködési Programjának az Észak Atlanti Szövetség védelmi miniszterei közötti Többoldalú Egyetértési Nyilatkozata (MMOU) kiegészítésének harmadik módosítása kihirdetéséről szóló 148/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

2363


III. Személyügyi közlemények

 

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

2364

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

2365

A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

2366


IV. Egyéb közlemények

 

A Kormány közleménye az új felszámolói névjegyzékbe történő felvételre vonatkozó pályázati felhívásának visszavonásáról

2368

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közleménye az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértők névjegyzékéről

2368

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

2369

A Barankovics István Alapítvány jelentése a 2012. évi tevékenységéről

2371

A Magyar Nemzeti Párt (MNP) 2012. évi beszámolója

2381

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.