A kiadó honlapja

Ön az oldal 776758. látogatója        

Budapest

2013. ÁPRILIS 24.,

szerda


 


17. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

2/2013. (IV. 24.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (VIII. 31.) ME utasítás módosításáról

2425

13/2013. (IV. 24.) EMMI utasítás a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet fenntartói támogatási keretéről

2426

14/2013. (IV. 24.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról

2430

27/2013. (IV. 24.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

2458

9/2013. (IV. 24.) KüM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

2459

6/2013. (IV. 24.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás módosításáról

2460

14/2013. (IV. 24.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról

2510

15/2013. (IV. 24.) NFM utasítás a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény által előírt befizetési kötelezettségekről

2523

1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

2524

5/2013. (IV. 24.) GVH utasítás egyes utasítások módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

2624

6/2013. (IV. 24.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványáról szóló 22/2011. (XII. 27.) LÜ utasítás módosításáról

2650

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről

2652

16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás a bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól

2683


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

11/2013. (IV. 24.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2007. szeptember 18-án aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 152/2012. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

2693

12/2013. (IV. 24.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2010. évi XXIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

2694

13/2013. (IV. 24.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 121/2006. (V. 19.) Korm. rendelet 1. és 2. §-ának hatálybalépéséről

2694

14/2013. (IV. 24.) KüM közlemény a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2012. évi CLXX. törvény 2., 3., 5. §-ának, illetve a 8. § (4)-(11) bekezdésének hatálybalépéséről

2695


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

2696

A Külügyminisztérium személyügyi hírei

2702

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

2702

A Legfőbb Ügyészség személyügyi hírei

2702


IV. Egyéb közlemények

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződés megkötéséről

2703

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2013. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

2703

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

2704

Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter közös pályázati felhívása a 2013. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

2705

Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására

2714

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 2012. évi beszámolója

2715

A Kereszténydemokrata Néppárt 2012. évi pénzügyi beszámolója

2717

A Magyar Autonóm Néppárt 2012. évi beszámolója

2718

A Magyarországi Munkáspárt 2006. 2012. évi pénzügyi beszámolója

2719


VI. Hirdetmények

 

A KITE Zrt. hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

2720

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.