A kiadó honlapja

Ön az oldal 221008. látogatója        

Budapest

2013. FEBRUÁR 14.,

csütörtök


 


CXL. ÉVFOLYAM

2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

77/2013. (I. 29.) KE határozat Közigazgatási államtitkár felmentéséről

91

78/2013. (I. 29.) KE határozat Közigazgatási államtitkár kinevezéséről

91

12/2013. (I. 29.) ME határozat Helyettes államtitkár felmentéséről

91

1/2013. (HK 2.) HM határozat Alkalmazásba vételre, rendszeresítésre, valamint rendszerből való kivonásra kerülő különböző haditechnikai eszközökről és harcanyagokról

91


Alapító okiratok

 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

93


Miniszteri utasítások

 

4/2013. (I. 18.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

99

5/2013. (I. 21.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium esélyegyenlőségi tervéről

99

6/2013. (I. 21.) HM utasítás A Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

102

7/2013. (I. 25.) HM utasítás A közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2013. évi felszámításáról és felhasználásáról

102

8/2013. (I. 25.) HM utasítás A protokoll, rekreációs, kulturális és nemzetközi utazásszervezési feladatokat ellátó szervezetek átalakításával összefüggő feladatokról

103

9/2013. (I. 31.) HM utasítás A Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló 68/2012. (X. 1.) HM utasítás módosításáról

106


Államtitkári intézkedések

 

2/2013. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés Az ACTIVE GUARDIAN 13 katasztrófavédelmi képességeket bemutató gyakorlattal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

107

2/2013. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasítás Az étkezde pénztárak üzemeltetési szabályairól

111


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

9/2013. (HK 2.) HVKF parancs A 2013. február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

141

13/2013. (HK 2.) HVKF parancs A XXV. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

141

22/2013. (HK 2.) HVKF parancs A protokoll, rekreációs, kulturális és nemzetközi utazásszervezési feladatokat ellátó szervezetek átalakításához kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

141

M/6/2012. (HK 2/2013.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres készenléti szolgálat kijelöléséről, vezénylésének és szolgálatellátásának rendjéről szóló M/2/2011. (HK 4.) HVKF intézkedés módosításáról

141

10/2013. (HK 2.) HVKF intézkedés A kitüntetések és egyes jelvények katonai egyenruhán történő viselésének szabályairól

141

11/2013. (HK 2.) HVKF szakutasítás „A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. rész – szakasz, raj kezelőszemélyzet, honvéd” kiadásáról

152

17/2013. (HK 2.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Katonaszakács Válogatott csapatkarjelzéseinek rendszeresítéséről

152

23/2013. (HK 2.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína Hierarchia 3. szintjén elhelyezkedő kiadványok elkészítéséről

153


Főnöki rendelkezések

 

3/2013. (HK 2.) HVK HIICSF szakutasítás Az MH rejtjelző iratkezeléséről szóló 15/2012. (HK 11.) HVK HIICSF szakutasítás módosításáról

155

10/2013. (HK 2.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7044 AI (1. kiadás) végrehajtásáról

155

12/2013. (HK 2.) MH ÖHP intézkedés A KÉZIKÖNYV AZ ABV VÉDELMI SZAKALEGYSÉGEK ALKALMAZÁSÁHOZ című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

156

17/2013. (HK 2.) MH ÖHP intézkedés A HELIKOPTERVEZETÕ JELÖLTEK KÉPZÉSÉNEK MÓDSZERTANI SEGÉDLETE című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

156

18/2013. (HK 2.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 6004 (3. kiadás) végrehajtásáról

157

19/2013. (HK 2.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7107 JINT (2. kiadás) végrehajtásáról

157

20/2013. (HK 2.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2511 INT (1. kiadás) végrehajtásáról

157

31/2013. (HK 2.) MH ÖHP intézkedés A KIKÉPZÉSI PROGRAM ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET AZ EJTÕERNYÕS ÉS KUTATÓ-MENTÕ KATONÁK KÉPZÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

158


Szerződések

 

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

159


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

159

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.