A kiadó honlapja

Ön az oldal 109895. látogatója        Budapest

2013. FEBRUÁR 28.,

csütörtök


 


III. ÉVFOLYAM

2. szám


 

ÁRA: 4000 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

20/2013. (I. 30.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet módosításáról

338

5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről

339

11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról (részleges közlés)

340


Közlemények

 

A Heves Megyei Intézményfenntartó Központ közleménye a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátási intézményeiben fizetendő 2013. évi térítési díjakról

343

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület közleménye a Gondviselés Háza Családok Átmeneti Otthona intézményi térítési díjáról

343

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és a jelentkezés feltételeiről 2013. évben

343


Pályázati felhívások

 

Pályázati felhívások álláshelyek betöltésére

350

ISSN 2063-1332

S Z O C I Á L I S   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.