A kiadó honlapja

Ön az oldal 776746. látogatója        

Budapest

2013. JANUÁR 18.,

péntek


 


3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

4/2013. (I. 18.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

362

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

363

3/2013. (I. 18.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

564

2/2013. (I. 18.) VM utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló7/2012. (IV. 21.) VM utasítás módosításáról

566

1/2013. (I. 18.) PSZÁF utasítás a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

590

1/2013. (I. 18.) SZTNH utasítás a belső ellenőrzési kézikönyv kötelező alkalmazásáról

638


IV. Egyéb közlemények

 

Az emberi erőforrások minisztere közleménye a Nemzetiségekért Díj 2012. évi díjazottjairól

639

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról

639

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal jelentkezési felhívása a kormányablakok ügyintézői munkakör betöltéséhez szükséges képzésről

670

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közleménye az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértők névjegyzékéről

671

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleménye érvényét vesztett önálló bírósági végrehajtójelölti igazolványról

674

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

675

Bük Város Önkormányzatának pályázati kiírása Bük közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

677


VI. Hirdetmények

 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hirdetménye bélyegzők érvénytelenítéséről

678

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.