A kiadó honlapja

Ön az oldal 776749. látogatója        

Budapest

2013. JÚNIUS 21.,

péntek


 


30. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

18/2013. (VI. 21.) BM utasítás az integritási bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézésének részletes szabályairól

4665

8/2013. (VI. 21.) GVH utasítás a vállalkozások összefonódásának a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. §-a szerinti engedélyezése iránti kérelem benyújtásához alkalmazandó űrlapról és az ahhoz kapcsolódó kitöltési útmutatóról

4667

2/2013. (VI. 21.) ONYF utasítás egyes utasítások hatályon kívül helyezéséről

4705


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

27/2013. (VI. 21.) KüM közlemény Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi VIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

4706


III. Személyügyi hírek

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

4707

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

4708


IV. Egyéb közlemények

 

A Belügyminisztérium hirdetménye az Országos Főépítészi Iroda 2013. évi Pro Architectura-díj elnyerésére kihirdetett pályázatáról

4710

A PANNON Korlátolt Európai Területi Társulás 2012. évi egyszerűsített beszámolója

4712


V. Alapító okiratok

 

A Nemzeti Választási Iroda Alapító Okirata

4719

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

A Budapesti Corvinus Egyetem alapító okirata

4721

A Budapesti Gazdasági Főiskola alapító okirata

4735

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem alapító okirata

4742

A Debreceni Egyetem alapító okirata

4750

A Dunaújvárosi Főiskola alapító okirata

4778

Az Eszterházy Károly Főiskola alapító okirata

4787

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alapító okirata

4796

A Kaposvári Egyetem alapító okirata

4809

A Kecskeméti Főiskola alapító okirata

4830

A Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

4841


VI. Hirdetmények

 

A Várgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása a Budai Várban található volt HM épületben vendéglátóegység bérbeadására

4844

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének hirdetménye szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

4846

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.