A kiadó honlapja

Ön az oldal 756499. látogatója        

Budapest

2013. JÚNIUS 28.,

péntek


 


32. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

4/2013. (VI. 28.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

5269

9/2013. (VI. 28.) GVH utasítás egyes utasítások módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

5325

11/2013. (VI. 28.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletéről szóló 5/2012. (I. 27.)LÜ utasítás módosításáról

5332

12/2013. (VI. 28.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasításmódosításáról

5339

3/2013. (VI. 28.) ONYF utasítás a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyugellátási szakterületének ügyviteli eljárásáról szóló 39/2009. ONYF utasítás módosításáról

5341

25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységről, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes alkalmazásáról

5345

26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a közlekedési jogsértést dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról

5397

27/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről szóló 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás, valamint az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás módosításáról

5413

28/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálataés a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről szóló 15/2013. (IV. 24.)ORFK utasítás módosításáról

5414


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

28/2013. (VI. 28.) KüM közlemény a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága(az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló Szerződés kihirdetéséről szóló 2012. évi III. törvény 2-3. §-ának, valamint a melléklet hatálybalépéséről

5431


IV. Egyéb közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

5432

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium hirdetménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelöléséről

5436

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata

5437

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2012. évi egyszerűsített beszámolója

5463

A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2012. évi egyszerűsítettbeszámolója

5468

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

5474

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

5475


V. Alapító okiratok

 

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

5482

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

5491

A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred alapító okirata (a módosításokkal egységesszerkezetben)

5494

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

5496

A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

5503

A Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Nemzeti Környezetügyi Intézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

5506


VI. Hirdetmények

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

5513

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

5519

Zamárdi Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója

5523

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének hirdetménye szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

5526

A Várgondnokság Nonprofit Kft. hirdetménye a Budai Várban található volt HM épületben vendéglátóegység bérbeadására szóló pályázati felhívás pontosításáról

5526

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.02.21.