A kiadó honlapja

Ön az oldal 776746. látogatója        

Budapest

2013. AUGUSZTUS 1.,

csütörtök


 


38. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

24/2013. (VIII. 1.) EMMI utasítás az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások felhasználásának rendjéről

6565

25/2013. (VIII. 1.) EMMI utasítás a lakáscélú támogatások rendszeréről szóló szabályzatról szóló 5/2013. (II. 12.) EMMI utasítás módosításáról

6572

43/2013. (VIII. 1.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás és a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 48/2012. (VII. 18.) HM utasítás módosításáról

6576

44/2013. (VIII. 1.) HM utasítás egyes, a központi logisztikai feladatokat ellátó szervezetek átalakításával összefüggő honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

6588

10/2013. (VIII. 1.) KüM utasítás a Külügyminisztérium éves diplomáciai tervezésének menetéről

6599

28/2013. (VIII. 1.) NFM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről

6612

15/2013. (VIII. 1.) VM utasítás az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékre vonatkozó pályázatokat elbíráló bizottságról

6614

16/2013. (VIII. 1.) VM utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Szakmai Tankönyv Bizottságról

6615

17/2013. (VIII. 1.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás módosításáról

6616

15/2013. (VIII. 1.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

6620

16/2013. (VIII. 1.) LÜ utasítás az ügyészségek illetékességi területéről szóló 21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás módosításáról

6620

2/2013. (VIII. 1.) KIM KÁT utasítás a közszolgálati egyéni teljesítményértékelés ajánlott elemeinek 2013. évben történő alkalmazásáról

6621


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

30/2013. (VIII. 1.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi LXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

6622

31/2013. (VIII. 1.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között az Európai Unió és Georgia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

6623


III. Személyügyi közlemények

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei

6624

AVidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

6627


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

6628

A Kisgazdák Történelmi Szövetsége Párt 2012. évi gazdálkodási beszámolója

6630


V. Alapító okiratok

 

Megszüntető okirat a Magyar Energia Hivatal átalakulással történő megszüntetéséről

6631

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

6633

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

6646

A Magyar Honvédség Légijármű Javítóüzem alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

6648

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

6650


VI. Hirdetmények

 

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolója

6652

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázati felhívása 150 db ingatlanrész bérleti jogának hasznosítására közlekedésbiztonsági táblák telepítése és működtetése céljából

6654

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.