A kiadó honlapja

Ön az oldal 776747. látogatója        

Budapest

2013. AUGUSZTUS 5.,

hétfő


 


39. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

22/2013. (VIII. 5.) BM-KIM-TNM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/2010. (IX. 29.) BM-KIM együttes utasítás módosításáról

6659

26/2013. (VIII. 5.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról

6666

45/2013. (VIII. 5.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

12256

26/2013. (VIII. 5.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

12257

15/2013. (VIII. 5.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2013. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 3/2013 (II. 15.) NGM utasítás módosításáról

12258

31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról

12262

32/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás egyes ORFK utasításoknak a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénnyel összefüggő módosításáról

12263


III. Személyügyi közlemények

 

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

12267

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

12268


IV. Egyéb közlemények

 

A vidékfejlesztési miniszter közleménye a PTL 045908 sorszámú Vadgazdálkodási technikus szakképesítést tanúsító bizonyítvány érvénytelenné nyilvánításáról

12270


V. Alapító okiratok

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12271

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum alapító okirata

12277

Az Országos Széchényi Könyvtár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

12280

A Magyar Természettudományi Múzeum alapító okirata

12285

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum alapító okirata

12288

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár alapító okirata

12291

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár alapító okirata

12295

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum alapító okirata

12298

A Szépművészeti Múzeum alapító okirata

12301

Az Iparművészeti Múzeum alapító okirata

12304

A Petőfi Irodalmi Múzeum alapító okirata

12307

A Pesti Magyar Színház alapító okirata

12311

A Magyar Nemzeti Levéltár alapító okirata

12313

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.