A kiadó honlapja

Ön az oldal 776742. látogatója        

Budapest

2013. JANUÁR 21,

hétfő


 


4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

5/2013. (I. 21.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium esélyegyenlőségi tervéről

681

6/2013. (I. 21.) HM utasítás a Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

684

1/2013. (I. 21.) Miniszterelnökségi utasítás aMiniszterelnökség munkatársait 2013. évre megillető cafetéria-juttatás éves összegéről

685

1/2013. (I. 21.) NGM utasítás a Nemzeti Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló19/2012. (VII. 30.) NGM utasítás módosításáról

685

1/2013. (I. 21.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 13.) GVH utasítás módosításáról

687


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

691


IV. Egyéb közlemények

 

1/2013. (I. 21.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között egy határokon átnyúló regionális koordinációs fórum létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 293/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

696

2/2013. (I. 21.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között aközúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2012. évi LXVIII. törvény 2. és 3. §-ai hatálybalépéséről

696

3/2013. (I. 21.) KüM közlemény a Hálózat a Globális Fejlődésért létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2012. évi CXXXVI. törvény 2. és 3. §-ai hatálybalépéséről

697

4/2013. (I. 21.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 344/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai hatálybalépéséről

697

5/2013. (I. 21.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között 2009.szeptember 18-án Budapesten létrejött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 9/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

698

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye Miniszteri Elismerő Oklevél adományozásáról

698

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztályának közleményei

699


V. Alapító okiratok

 

A Kormány irányítása alatt álló költségvetési szerv alapító okirata

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

700

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

702


VI. Hirdetmények

 

A TRIVEX Kft. hirdetménye elveszett számlatömb érvénytelenítéséről

710

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.