A kiadó honlapja

Ön az oldal 223412. látogatója        

Budapest

2013. ÁPRILIS 5.,

péntek


 


CXL. ÉVFOLYAM

4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

1/2013. (III. 21.) HM rendelet A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

244


Határozatok

 

131/2013. (III. 14.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

290


Alapító okiratok

 

A Hadigondozottak Közalapítvány alapító okirata

290

A Honvédelmi Minisztérium Protokoll Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság megszüntető okirata

293

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

294

A Magyar Honvédség Balatonkenesei Rekreációs Központ alapító okirata

295


Miniszteri utasítások

 

14/2013. (III. 1.) HM utasítás Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás módosításáról

297

15/2013. (III. 1.) HM utasítás A nemzetközi és belföldi (hazai) katonai együttműködéssel összefüggő egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekről szóló 74/2011. (VII. 8.) HM utasítás, valamint a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

298

16/2013. (III. 8.) HM utasítás Az Egységes Európai Égbolt létrehozásával összefüggő feladatokról szóló 38/2012. (VI. 8.) HM utasítás módosításáról

298

17/2013. (III. 8.) HM utasítás A kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról

300

18/2013. (III. 8.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

307

19/2013. (III. 14.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingóságok és társasági részesedések kezelésének, tulajdonosi ellenőrzésének, valamint az ingóságok hasznosításának, elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól szóló 67/2011. (VI. 24.) HM utasítás módosításáról

307

20/2013. (III. 14.) HM utasítás A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdálkodásának szabályairól

308


Államtitkári intézkedések

 

14/2013. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

316

20/2013. (HK 4.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer egyes elemei aktivizálásáról

316

22/2013. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A "NATO CWIX 2013" informatikai interoperabilitási rendszergyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

316

15/2013. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség gyakorlatain alkalmazott élelmezési hűtéstechnikai eszközök üzembentartásáról

316

17/2013. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A tiszt- és altisztavatás előkészítéséről és végrehajtásáról

324

18/2013. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Köztársaság határain kívüli nemzetközi válságreagáló és béketámogató műveletekkel kapcsolatos feladatok logisztikai támogatása végrehajtásának részletes szabályairól szóló 67/2011. (HK 17.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

325

19/2013. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati Rendszerének kiadásáról szóló 38/2012. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

330

7/2013. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás Az Operatív Belső Kontrollok Rendszere Kézikönyv kiadásáról

330

8/2013. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás A 2012. évi zárszámadáshoz kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás elkészítéséről

331


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

98/2013. (HK 4.) HVKF parancs A Magyar Honvédség harckocsi képességének fenntartásáról

343

92/2013. (HK 4.) HVKF parancs A 2013. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

343

102/2013. (HK 4.) HVKF parancs A 2013. március 15-ei Nemzeti Ünnep megünneplésével összefüggő feladatokról

344

109/2013. (HK 4.) HVKF parancs Erők Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe történő kijelöléséről, bevonásáról és igénybevételéről

344

M/2/2013. (HK 4.) HVKF intézkedés Az Ország Fegyveres Védelmének Terve, valamint a hozzá kapcsolódó dokumentumok és Hadrend felülvizsgálatának végrehajtásáról

344

M/3/2013. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Központi Hadműveleti Készenlétének megalakítási feladatai végrehajtásáról szóló M/8/2011. (HK 18.) HVKF intézkedés módosításáról

344

99/2013. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Tűzszerész szabályzata kidolgozásáról

344

103/2013. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség EUTM Mali műveletekbe felajánlott erői kijelöléséről, felkészítéséről és feladat-végrehajtásáról

344

104/2013. (HK 4.) HVKF intézkedés Az árvízvédelmi feladatokra való felkészülésről

344

107/2013. (HK 4.) HVKF intézkedés A "Harcos program" kidolgozására, megszervezésére vonatkozó feladatok végrehajtásáról

344

13/2013. (HK 4.) HVKFH szakutasítás A Különleges műveletek doktrína 1. kiadásának elkészítéséről

344

17/2013. (HK 4.) HVKFH szakutasítás A Geoinformációs támogatás doktrína 1. kiadásának elkészítéséről

345

18/2013. (HK 4.) HVKFH szakutasítás A Környezetvédelmi doktrína 1. kiadásának elkészítéséről

346

19/2013. (HK 4.) HVKFH szakutasítás A Magyar Honvédség Elektronikai hadviselés doktrínája 2. kiadásának elkészítéséről

347

20/2013. (HK 4.) HVKFH szakutasítás A Válságreagáló műveletek doktrína 1. kiadásának elkészítéséről

348


Főnöki rendelkezések

 

1/2013. (HK 4.) HVK KIKCSF szakutasítás Az Önkéntes Műveleti Tartalékos állomány kiképzési rendjéről

350

76/2013. (HK 4.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7117 AA 1. kiadás végrehajtásáról

350

83/2013. (HK 4.) MH ÖHP intézkedés Szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok hatályon kívül helyezéséről

351

53/2013. (HK 4.) MH BHD intézkedés A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár csapatkarjelzésének, csapatjelvényének és csapatérméjének rendszeresítéséről

353

162/2013. (HK 4.) HVK SZCSF intézkedés A Magyar Honvédség önkéntes műveleti tartalékos állománya ideiglenes okmánnyal történő ellátásának szabályozásáról

357


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

359

MH HKNYP Bélyegző érvénytelenítéséről

359

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.