A kiadó honlapja

Ön az oldal 109367. látogatója        

Budapest

2013. ÁPRILIS 26.,

péntek


 


III. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA: 4000 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2013. évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról

418

89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával és a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekkel összefüggő módosításáról

445

90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

447

91/2013. (III. 28.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

449

95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról

452

96/2013. (III. 29.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

478

97/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

479

98/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, valamint a gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal összefüggő módosításáról

507

25/2013. (III. 29.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosításáról

520

26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

524

1151/2013. (III. 26.) Korm. határozat a szociális ágazatot érintő egyes feladatokról

536


Közlemények

 

A Menedék Alapítvány közleménye az intézményeiben 2013. évre megállapított intézményi térítési díjakról

537

A Soproni Evangélikus Egyházközség közleménye a Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon intézményi térítési díjáról

537

A Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói szerzetesrend közleménye a Szervita Nővérek Gyermekotthon intézményi térítési díjáról

537


Pályázati felhívások

 

Pályázati felhívások álláshelyek betöltésére

537

ISSN 2063-1332

S Z O C I Á L I S   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.23.