A kiadó honlapja

Ön az oldal 776746. látogatója        

Budapest

2013. AUGUSZTUS 9.,

péntek


 


40. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

27/2013. (VIII. 9.) EMMI utasítás a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

. Utasítások

28/2013. (VIII. 9.) EMMI utasítás az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásainak szabályairól

12326

16/2013. (VIII. 9.) NGM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 8/2013. (V. 10.) NGM utasítás módosításáról

12349

18/2013. (VIII. 9.) VM utasítás a mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet alapján létrehozott Pályázatértékelő Bizottságról

12350

17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás az ügyészségi informatikáról

12352

4/2013. (VIII. 9.) MBFH utasítás a Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

12356

4/2013. (VIII. 9.) NGM KÁT utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasítás módosításáról

12385


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

12386


IV. Egyéb közlemények

 

Az emberi erőforrások minisztere közleménye a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetésből nyújtott 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatás döntéséről

12389

A nemzeti fejlesztési miniszter nyilvános bányászati koncessziós pályázati felhívásai

 

Nyilvános koncessziós pályázati felhívás Battonya-Pusztaföldvár dél területére szénhidrogén koncesszió keretében történő kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozóan

12461

Nyilvános koncessziós pályázati felhívás Battonya-Pusztaföldvár észak területére szénhidrogén koncesszió keretében történő kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozóan

12464

Nyilvános koncessziós pályázati felhívás Ferencszállás területére geotermikus energia koncesszió keretében történő kutatására, kinyerésére és hasznosítására vonatkozóan

12467

Nyilvános koncessziós pályázati felhívás Jászberény területére geotermikus energia koncesszió keretében történő kutatására, kinyerésére és hasznosítására vonatkozóan

12470

Nyilvános koncessziós pályázati felhívás Kecskemét területére geotermikus energia koncesszió keretében történő kutatására, kinyerésére és hasznosítására vonatkozóan

12473

Nyilvános koncessziós pályázati felhívás a Szegedi-medence délkelet területére szénhidrogén koncesszió keretében történő kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozóan

12476

Nyilvános koncessziós pályázati felhívás a Szegedi-medence nyugat területére szénhidrogén koncesszió keretében történő kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozóan

12479

A vidékfejlesztési miniszter közleménye a PTC 026089 sorszámú Mezőgazdasági gépszerelő-gépjavító szakképesítést tanúsító bizonyítvány érvénytelenné nyilvánításáról

 

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

12483

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium közleménye a közigazgatási alapvizsga követelményrendszeréről

12486

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról

12491

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

12491

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

12491

Az Antall József Alapítvány egyszerűsített éves beszámolója a 2012. üzleti évről

12493

Az "Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Bentlakásos közintézmények energiahatékonyságának növelését szolgáló napkollektorok alkalmazása, használati melegvíz igény részbeni kielégítése céljából" pályázati felhívás

12502


VI. Hirdetmények

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pályázati felhívása ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosítására

12505

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.