A kiadó honlapja

Ön az oldal 776752. látogatója        

Budapest

2013. AUGUSZTUS 30.,

péntek


 


43. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12669

26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről

12682

31/2013. (VIII. 30.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról

12691

32/2013. (VIII. 30.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

12782

49/2013. (VIII. 30.) HM utasítás a Magyar Honvédség Katonanői Bizottságról

12783

50/2013. (VIII. 30.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

12784

51/2013. (VIII. 30.) HM utasítás a Magyar Honvédségnél alkalmazott technológiák, hadfelszerelések, munkaeszközök üzemeltetési dokumentációval történő ellátásának rendjéről szóló 89/2012. (XII. 21.) HM utasítás módosításáról

12786

27/2013. (VIII. 30.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás módosításáról

12787

28/2013. (VIII. 30.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

12979

19/2013. (VIII. 30.) VM utasítás a Magyar Erdőrezervátum Koordinációs Munkacsoportról

12980

20/2013. (VIII. 30.) VM utasítás a Zöld Forrás Munkacsoportról

12981

21/2013. (VIII. 30.) VM utasítás a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás belső normáiról

12983

8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítás a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról

13019

5/2013. (VIII. 30.) ONYF utasítás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiadott nyugdíjbiztosítási ellenőri igazolványokról szóló 3/2012. (III. 1.) ONYF utasítás módosításáról

13022


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

34/2013. (VIII. 30.) KüM közlemény az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXII. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

13026

35/2013. (VIII. 30.) KüM közlemény a Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2012. évi CIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

13026

36/2013. (VIII. 30.) KüM közlemény Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 278/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

13027


III. Személyügyi közlemények

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleménye kitüntetés adományozásáról

13028

A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

13030


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

13031


VI. Hirdetmények

 

A Közlekedésbiztonsági Szervezet hirdetménye felügyeleti igazolvány érvénytelenítéséről

13033

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének hirdetménye szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

13033

A Schwarzmüller Kft. hirdetménye bélyegzők érvénytelenítéséről

13033

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.