A kiadó honlapja

Ön az oldal 776758. látogatója        

Budapest

2013. SZEPTEMBER 6.,

péntek


 


44. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

5/2013. (IX. 6.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (VI. 28.) MNB utasítás módosításáról

13036

52/2013. (IX. 6.) HM utasítás egyes illetményen kívüli juttatások 2013. évi mértékének és összegének megállapításáról

13040

53/2013. (IX. 6.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

13040

54/2013. (IX. 6.) HM utasítás a Csapatpszichológiai Szolgálat kialakításával és működési rendjével összefüggő egyes feladatokról szóló 89/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

13042

17/2013. (IX. 6.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

13044

22/2013. (IX. 6.) VM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

13045

33/2013. (IX. 6.) ORFK utasítás az ellenőrzési feladatokkal összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról

13045

34/2013. (IX. 6.) ORFK utasítás az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás módosításáról

13052


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

37/2013. (IX. 6.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai területen történő együttműködésről, valamint védelmi és biztonsági eszközök kölcsönös átadásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 77/2013. (III. 13.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

13063

38/2013. (IX. 6.) KüM közlemény Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi LX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

13063


III. Személyügyi közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei között

13065

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

13065


IV. Egyéb közlemények

 

Pályázati felhívás Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

13068

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

13069


V. Alapító okiratok

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

13071

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

13071


VI. Hirdetmények

 

A Panta Rhei Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

13335

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.