A kiadó honlapja

Ön az oldal 755698. látogatója        

Budapest

2013. SZEPTEMBER 13.,

péntek


 


45. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

33/2013. (IX. 13.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

13339

55/2013. (IX. 13.) HM utasítás a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának békeidejű üzemeltetési és felügyeleti rendjéről, valamint a központilag biztosított szolgáltatások igénybevételének szabályairól

13340

29/2013. (IX. 13.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás módosításáról

13360

2/2013. (IX. 13.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet belső szabályozási tevékenységéről

13366

10/2013. (IX. 13.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/Eln./2010. évi belső utasítás módosításáról

13369

35/2013. (IX. 13.) ORFK utasítás a jelentési renddel összefüggő egyes ORFK utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

13370

36/2013. (IX. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség közúti szolgálati gépjárművei műszaki és közlekedésbiztonsági állapotának ellenőrzéséről szóló 42/2010. (OT 24.) ORFK utasítás módosításáról

13371

37/2013. (IX. 13.) ORFK utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosításáról

13375


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

39/2013. (IX. 13.) KÜM közlemény az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló, 1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi LXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

13379


III. Személyügyi közlemények

 

A miniszterelnök által adományozott Külhoni Magyarságért Díj 2013. évi díjazottjai

13380

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

13380

A Belügyminisztérium elismerési hírei

13383

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

13389


IV. Egyéb közlemények

 

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/2013. (VII. 8.) MÜK Szabályzata a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról

13391

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

13402


V. Alapító okiratok

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

A Néprajzi Múzeum Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

13404

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

13407

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

13410

A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

13414

A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

13416

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.02.17.