A kiadó honlapja

Ön az oldal 756512. látogatója        

Budapest

2013. SZEPTEMBER 20.,

péntek


 


46. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

56/2013. (IX. 20.) HM utasítás a Katonai Vizsgaközpontban végrehajtandó vizsgáztatás előkészítéséről, valamint a tananyagtartalom kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

13421

57/2013. (IX. 20.) HM utasítás a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról

13422

58/2013. (IX. 20.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról

13432

30/2013. (IX. 20.) KIM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 26/2013. (VIII. 5.) KIM utasítás hatályon kívül helyezéséről

13435

31/2013. (IX. 20.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gazdálkodásával kapcsolatos kockázatkezelésről és folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről

13435

32/2013. (IX. 20.) NFM utasítás a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről

13448

33/2013. (IX. 20.) NFM utasítás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésének és gazdálkodásának szabályairól

13458

34/2013. (IX. 20.) NFM utasítás a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatása részére a fejezetet irányító szerv által a saját bevétel terhére előírt befizetési kötelezettségekről

13462


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

13463

A Külügyminisztérium személyügyi hírei

13464

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

13464


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

13466

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2013. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

13467

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata pályázati felhívása a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés ellátására közszolgáltatási szerződés keretében

13468


V. Alapító okiratok

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Budapesti Corvinus Egyetem alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

13469


VI. Hirdetmények

 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal hirdetménye bélyegző visszavonásáról és hatósági igazolvány érvénytelenítéséről

13482

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

13482

A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. hirdetménye bélyegző érvénytelenítésről

13483

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.02.21.