A kiadó honlapja

Ön az oldal 280151. látogatója        Budapest

2013. MÁJUS 3.,

péntek


 


CXL. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2/2013. (III. 26.) HM rendelet A közalkalmazotti és a szolgálati viszonnyal összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

363


Határozatok

 

151/2013. (III. 21.) KE határozat andártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

367

1153/2013. (III. 26.) Korm. határozat A Hadigondozottak Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

367


Alapító okiratok

 

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

368


Miniszteri utasítások

 

21/2013. (III. 29.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás módosításáról

373

22/2013. (III. 29.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek 2013. évi fő célkitűzéseinek és fő feladatainak meghatározásáról

373

23/2013. (IV. 11.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasítás módosításáról

376

24/2013. (IV. 11.) HM utasítás A kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról szóló 17/2013. (III. 8.) HM utasítás módosításáról

377

25/2013. (IV. 15.) HM utasítás A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat központi objektumainak kialakításával kapcsolatos egyes feladatokról

377

26/2013. (IV. 15.) HM utasítás A költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

379


Államtitkári intézkedések

 

24/2013. (HK 5.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Katasztrófavédelmi rendszer egyes elemei aktivizálásáról

382

26/2013. (HK 5.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer egyes elemei aktivizálásának megszüntetéséről

382

10/2013. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás A HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről szóló 4/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás módosításától

382

M/1/2013. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának követelményeiről szóló M/1/2012. (HK 8.) MH KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

382

27/2013. (HK 5.) HM KÁT intézkedés Az ÁROP 1.1.8. programra benyújtott pályázatok elbírálásáról

382

9/2013. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás Az önkéntes tartalékos állomány ruházati ellátásának egyes szabályairól

383


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

113/2013. (HK 5.) HVKF parancs A Magyar Honvédség személyi állománya pihentetéséről

386

117/2013. (HK 5.) HVKF parancs A 2013. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

386

118/2013. (HK 5.) HVKF parancs A kiképzési dokumentumok felülvizsgálatának végrehajtásáról

386

132/2013. (HK 5.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Katonapszichológiai Protokoll kidolgozásáról

386

119/2013. (HK 5.) HVKF intézkedés A németországi NATO Iskola által Magyarországon szervezett N105 és N2 112 Műveleti Felderítő Tanfolyamok végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

387

M/4/2013. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség békeműveleti jelentési rendjéről szóló M/10/2010. (HK 7.) HVKF intézkedés módosításáról

387

120/2013. (HK 5.) HVKF intézkedés Az önkéntes védelmi tartalékos állomány kiképzésének végrehajtásáról

388

129/2013. (HK 5.) HVKF intézkedés A 2013. évi Törzstiszti tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

388

111/2013. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei 2013. évi gazdálkodásának végrehajtását szigorító és kiadásait csökkentő intézkedésekről

388

127/2013. (HK 5.) HVKF intézkedés A Fegyveres Támadás Helyszínelő Csoport nemzetközi kiképzés biztosításával összefüggő 2013. évi feladatok végrehajtásáról

389


Főnöki rendelkezések

 

7/2013. (HK 5.) HVK HIICSF szakutasítás Az MH nem minősített központi elektronikus levelező szolgáltatás alkalmazásáról és üzemeltetéséről

391

8/2013. (HK 5.) HVK HIICSF szakutasítás Az MH Vezetési Információs Rendszerben alkalmazott névkonvenciós elvekről és szabályokról

404

12/2013. (HK 5.) HVK HIICSF szakutasítás Az MH informatikai üzemeltetés támogatási munkacsoport megalakításáról

405

2/2013. (HK 5.) HVK HDMCSF szakutasítás Szabályzatok hatálytalanításáról

407

140/2013. (HK 5.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7184 CFR 1. kiadás végrehajtásáról

412

141/2013. (HK 5.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7206 CFR 1. kiadás végrehajtásáról

412

142/2013. (HK 5.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7051 CFR 4. kiadás végrehajtásáról

413

147/2013. (HK 5.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmények végrehajtásáról

413

84/2013. (HK 5.) MH EK intézkedés A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ csapatkarjelzésének, csapatjelvényének és csapatérméjének rendszeresítéséről

414


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

418

MH GEOSZ 2013. első negyedévéig megjelent főnökségi kiadványok árai

419

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.