A kiadó honlapja

Ön az oldal 109974. látogatója        Budapest

2013. MÁJUS 28.,

kedd


 


III. ÉVFOLYAM

5. szám


 

ÁRA: 4000 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2013. évi XLIV. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

562

122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

564

123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

566

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról

567

30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

571

1206/2013. (IV. 15.) Korm. határozat a hajléktalanság kezelése érdekében szükséges egyes feladatokról

579


Közlemények

 

A Garai Ház Alapítvány közleménye a Tarka-Barka Lakóotthon (rehabilitációs célú lakóotthon) intézményi térítési díjáról

579

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának közleménye a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (Idősek bentlakásos Otthonának) intézményi térítési díjáról

579

A Nyírségi Református Egyházmegye közleménye a Nyírségi Református Egyházmegye Idősek Otthona intézményi térítési díjáról

580

Tiszasas Község Önkormányzatának közleménye az Alkony Gondozási Központ Idősek Bentlakásos Otthonának intézményi térítési díjáról

580

Tótkomlós Város Önkormányzatának közleménye a Szociális Szolgáltató Központ Idősek Háza intézményi térítési díjáról

580


Pályázati felhívások

 

Pályázati felhívások álláshelyek betöltésére

581

ISSN 2063-1332

S Z O C I Á L I S   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.