A kiadó honlapja

Ön az oldal 776742. látogatója        

Budapest

2013. OKTÓBER 18.,

péntek


 


51. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

8/2013. (X. 18.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (VIII. 31.) ME utasítás módosításáról

19467

64/2013. (X. 18.) HM utasítás a 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

19470

65/2013. (X. 18.) HM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól szóló 54/2012. (VII. 27.) HM utasítás módosításáról

19471

66/2013. (X. 18.) HM utasítás a költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

19473

11/2013. (X. 18.) KüM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

19476

19/2013. (X. 18.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

19477

20/2013. (X. 18.) NGM utasítás a Magyarország védelmi és biztonsági érdekeit érintő, külön jogszabályokban meghatározott egyedi eljárások szerinti beszerzésekhez kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 13/2012. (VI. 8.) NGM utasítás módosításáról

19477

5/2013. (X. 18.) BM OKF utasítás az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás módosításáról

19478

9/2013. (X. 18.) OBH utasítás a bírák vagyonnyilatkozatának átadásáról, kezeléséről és ellenőrzéséről, valamint az abban foglalt adatok védelméről szóló 22/2012. (XI. 23.) OBH utasítás módosításáról

19479

40/2013. (X. 18.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagyonkezelésében lévő sportcélú létesítmények hasznosításáról

19481


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

43/2013. (X. 18.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

19483

44/2013. (X. 18.) KüM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 130/2009. (VI. 18.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

19483


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

19484

A Belügyminisztérium elismerési hírei

19485

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

19488

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

19490

A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

19491


IV. Egyéb közlemények

 

A belügyminiszter közleménye a 2013. évi Kós Károly-díjak adományozására vonatkozó javaslattételi felhívásról

19493

Az emberi erőforrások minisztere közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

19494

A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye Pálfi István-díj adományozásáról

19521

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

19521

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2013. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

19523

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Szeged Megyei Jogú Város Szeged Tápé városrész - Tápéi rét között kompközlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

19523


V. Alapító okiratok

 

A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

19525

A Nemzeti Védelmi Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

19527

A Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

19529


VI. Hirdetmények

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

19531

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.