A kiadó honlapja

Ön az oldal 776747. látogatója        

Budapest

2013. OKTÓBER 31.,

csütörtök


 


53. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

7/2013. (X. 31.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

19703

39/2013. (X. 31.) EMMI utasítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

19814

40/2013. (X. 31.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

19846

67/2013. (X. 31.) HM utasítás a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsga ismétlő-, halasztott és javítóvizsga díjának térítési rendjéről

19847

68/2013. (X. 31.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek operatív belső kontrolljai rendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről szóló 12/2013. (II. 22.) HM utasítás módosításáról

19848

69/2013. (X. 31.) HM utasítás a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

19849

12/2013. (X. 31.) KüM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

19855

6/2013. (X. 31.) BM OKF utasítás a Nemzeti Minősítési Rendszer alapkövetelményeiről

19856

21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekkel összefüggő ügyészi szakfeladatok ellátásáról

19898

22/2013. (X. 31.) LÜ utasítás az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

19904

23/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletéről szóló 5/2012. (I. 27.) LÜ utasítás módosításáról

19913

24/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

19916


III. Személyügyi közlemények

 

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

19917


IV. Egyéb közlemények

 

Pályázati felhívás Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására

19919

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

19920


V. Alapító okiratok

 

A Miniszterelnökség irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

19922

A Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

19925

A VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

19935

A VM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata

19948

A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

19954


VI. Hirdetmények

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye felügyeleti igazolvány érvénytelenítéséről

19958

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.