A kiadó honlapja

Ön az oldal 223427. látogatója        

Budapest

2013. JÚNIUS 4.,

kedd


 


CXL. ÉVFOLYAM

6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Alapító okiratok

 

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

428


Miniszteri utasítások

 

27/2013. (IV. 24.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

437

28/2013. (IV. 30.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás módosításáról

437

29/2013. (IV. 30.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 48/2012. (VII. 19.) HM utasítás módosításáról

439

30/2013. (V. 17.) HM utasítás A védelemgazdasági és központi logisztikai feladatokat ellátó szervezetek átalakításával összefüggő feladatokról

440

31/2013. (V. 17.) HM utasítás A Magyar Honvédség Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programjának kiadásával kapcsolatos feladatokról

443

32/2013. (V. 17.) HM utasítás A Magyar Honvédség személyi állománya alkohol hatása alatti állapotának, illetve alkoholfogyasztásának ellenőrzéséről

444


Államtitkári intézkedések

 

32/2013. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

451

34/2013. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO Katonai Bizottság kihelyezett magyarországi ülése előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

451

35/2013. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség központi portál szolgáltatásának bevezetéséről, alkalmazásáról, üzemeltetéséről és továbbfejlesztéséről

451

36/2013. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A létszámgazdálkodással összefüggő feladatok korlátozásáról

451

30/2013. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A pénzbeli juttatások folyósításának rendjéről és számviteli elszámolásuk egyes kérdéseiről szóló 30/2012. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

451

33/2013. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát végző szervek kijelöléséről szóló 83/2012. (HK 15.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

455

37/2013. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvédelmi szervezetek által lefolytatandó keretmegállapodásos eljárások szabályairól

455

11/2013. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásáról

459

12/2013. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás A 2013. évi időközi mérlegjelentések elkészítésének rendjéről

459

40/2013. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A debreceni Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átvételével összefüggő feladatok ütemezéséről

461


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

122/2013. (HK 6.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezetei 2012. évi feladatai végrehajtásának értékeléséről és 2013. évi feladatairól

463

140/2013. (HK 6.) HVKF parancs A 2013. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

463

151/2013. (HK 6.) HVKF parancs A 2013. május 21-ei Magyar Honvédelem Napja megünneplésével összefüggő feladatokról

463

153/2013. (HK 6.) HVKF parancs A 2013. évi Helyőrségi Tavaszi Szemle végrehajtásáról

463

136/2013. (HK 6.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer 2013. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról

463

142/2013. (HK 6.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Osztag kijelöléséről és felkészítéséről

463

139/2013. (HK 6.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség kezelésében lévő katonai lőtereken előtalált és fel nem robbant robbanószerkezetek kezelésével és megsemmisítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

463

152/2013. (HK 6.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2013. (2014-2015.) év egészségügyi szakkiképzési és továbbképzési feladatairól

464

29/2013. (HK 6.) HVKFH szakutasítás Az egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

471

31/2013. (HK 6.) HVKFH szakutasítás A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Felderítés és Megfigyelés Doktrína 1. kiadásának elkészítéséről

472

32/2013. (HK 6.) HVKFH szakutasítás A Céltervezés Doktrína 1. kiadásának elkészítéséről

473

33/2013. (HK 6.) HVKFH szakutasítás A Szárazföldi Hadműveletek Doktrína 1. kiadásának elkészítéséről

474

34/2013. (HK 6.) HVKFH szakutasítás A Légi Szállítás Műveletek Doktrína 1. kiadásának elkészítéséről

475

35/2013. (HK 6.) HVKFH szakutasítás A Lélektani Műveletek Doktrína 1. kiadásának elkészítéséről

476

36/2013. (HK 6.) HVKFH szakutasítás Az Információs Műveletek Doktrína 1. kiadásának elkészítéséről

477

37/2013. (HK 6.) HVKFH szakutasítás Légi Műveletek Doktrína 1. kiadásának elkészítéséről

478


Főnöki rendelkezések

 

1/2013. (HK 6.) HVK LCSF szakutasítás Az Önkéntes Tartalékos állomány felkészítési feladatai és tényleges szolgálatteljesítése logisztikai támogatásáról

480

2/2013. (HK 6.) HVK LCSF szakutasítás A védelemgazdasági feladatokat ellátó szervezetek átalakítása MH szintű logisztikai feladatai végrehajtása irányításának érdekében megalakításra kerülő Logisztikai Munkacsoport létrehozásáról és feladatairól

483

3/2013. (HK 6.) HVK KIKCSF szakutasítás A "Magyar Honvédség Egységes Alapkiképzési Programja" kiadásáról

484

159/2013. (HK 6.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmények végrehajtásáról

484

57/2013. (HK 6.) KNBSZ intézkedés "Az elemző-értékelő munka alapjai" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről szóló 9/2009. (HK 9.) MK KFH főigazgatói intézkedés hatályon kívül helyezéséről

485


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

486

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.