A kiadó honlapja

Ön az oldal 351317. látogatója        

Budapest

2013. MÁRCIUS 28.,

csütörtök


 


V. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA: 2600 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

47/2013. (II. 20.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

1026

52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

1028

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

1030

16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

1082


HATÁROZATOK

 

91/2013. (II. 27.) KE határozat államtitkári felmentésről

1109

92/2013. (II. 27.) KE határozat államtitkári megbízatás megszűnéséről és államtitkári kinevezésről

1109

94/2013. (II. 27.) KE határozat államtitkári kinevezésről

1109

95/2013. (II. 27.) KE határozat államtitkári kinevezésről

1109


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói álláshelyének betöltésére

1110

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére

1112

Pályázati felhívás pedagógus-álláshely betöltésére

1144

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői álláshelyének betöltésére

1145

Az Oktatási Hivatal közleménye a Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményekről

1150

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

1153

ISSN 2060-5390

O K T A T Á S I   É S   K U L T U R Á L I S   K Ö Z L Ö N Y

2018.06.23.