A kiadó honlapja

Ön az oldal 756507. látogatója        

Budapest

2013. DECEMBER 16.,

hétfő


 


60. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

20550

30/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Belügyminisztérium ellenőrzési nyomvonaláról, a kockázatkezelésről és a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről

20567

48/2013. (XII. 16.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

20578

49/2013. (XII. 16.) EMMI utasítás az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alaptevékenységi körének kiegészítéséről

20589

77/2013. (XII. 16.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénzkezelési szabályokról szóló 60/2012. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

20590

78/2013. (XII. 16.) HM utasítás a Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló 68/2012. (X. 1.) HM utasítás módosításáról

20591

38/2013. (XII. 16.) KIM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2013. (III. 8.) KIM utasítás módosításáról

20591

25/2013. (XII. 16.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás módosításáról

20593

26/2013. (XII. 16.) NGM utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjéről

20600

27/2013. (XII. 16.) VM utasítás miniszteri biztosi kinevezésről

20615

6/2013. (XII. 16.) Miniszterelnökségi utasítás a 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat- és hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól szóló 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozatban a Miniszterelnökséget vezető államtitkár felelősségébe utalt feladatok ellátásáról

20615

1/2013. (XII. 16.) NFÜ utasítás a 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat- és hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól szóló 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozatban a Miniszterelnökséget vezető államtitkár felelősségébe utalt feladatok ellátásáról

20618

51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás a panaszok és bejelentések kezeléséről

20620

52/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtására

20626

53/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás az egyenruházati bolt működésének szabályozásáról

20630

5/2013. (XII. 16.) EMMI KÁT utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (III. 30.) NEFMI KÁT utasítás módosításáról

0636

2/2013. (XII. 16.) VM KÁT utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatról szóló 1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás módosításáról

20638


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

46/2013. (XII. 16.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

20640

47/2013. (XII. 16.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között az egészségügy és az orvostudományok területén történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 444/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

20640


III. Személyügyi közlemények

 

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

20641

A Belügyminisztérium elismerési hírei

20642

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

20644

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

20646

A Külügyminisztérium személyügyi hírei

20647


IV. Egyéb közlemények

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

20648

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása az 1993. évi XLVI. törvény 10. §-a alapján a Központi Statisztikai Hivatal által folytatott adatgyűjtésekről

20655

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása a Központi Statisztikai Hivatal által 2014. évre tervezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről

20656

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek egymás közötti adatátvételeiről

20657

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása az OSAP 2010, 2011, 2012 és 2013 számú INTRASTAT adatszolgáltatás 2014-ben érvényes küszöbértékeiről

20688

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása az adatszolgáltatási kötelezettség internetes elérhetőségéről

20689

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Sz14)

20690

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (K14)

20699

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (V14)

20711

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 14)

20728

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü14)

20740

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról (M14)

20746

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 14)

20752

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel 14) rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői, valamint kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítésében közreműködők ("kábelszervezetek") által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről

20758

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT14)

20762

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) díjszabása az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM14)

20767

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S14)

20769

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-Ray) többszörözött példányonkénti terjesztése után 2014. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

20774

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében 2014. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

20777

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2014. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

20782

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2014. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

20785

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2014. évi díjszabása

20788

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

20798

A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

20807

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

20812

A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása a Pécs 1. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

20814

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2013/2014. tanévre

20815

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009. évi módosított pénzügyi beszámolója

20819

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2010. évi módosított pénzügyi beszámolója

20820

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2011. évi módosított pénzügyi beszámolója

20821

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2012. évi módosított pénzügyi beszámolója

20823


VI. Hirdetmények

 

A Doze-Bau Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

20825

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.02.21.