A kiadó honlapja

Ön az oldal 776761. látogatója        

Budapest

2013. DECEMBER 21.,

szombat


 


61. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

9/2013. (XII. 21.) ME utasítás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 5/2013. (VIII. 16.) ME utasítás módosításáról

20831

31/2013. (XII. 21.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás módosításáról

20836

32/2013. (XII. 21.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás módosításáról

20861

33/2013. (XII. 21.) BM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet végrehajtásáról szóló 11/2013. (V. 2.) BM utasítás módosításáról

20862

34/2013. (XII. 21.) BM utasítás az európai uniós és nemzetközi forrásból megvalósított projektek monitoringjáról és egyes kapcsolódó feladatokról szóló 45/2012. (XI. 23.) BM utasítás módosításáról

20863

35/2013. (XII. 21.) BM utasítás a 2014. évi építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések megtervezéséről és az ellenőrzési tevékenység végzéséről

20865

36/2013. (XII. 21.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek szervezeti teljesítményértékelése keretében elvégzendő, a szervezeti működés teljesítménymutatói értékelésének szempontrendszeréről

20867

37/2013. (XII. 21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

20892

50/2013. (XII. 21.) EMMI utasítás az Erasmus+ Program ifjúsági és sport alprogramjainak magyarországi végrehajtásához szükséges többletlétszám biztosításáról

20893

79/2013. (XII. 21.) HM utasítás a honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

20894

80/2013. (XII. 21.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek 2014. évi fő célkitűzéseinek és fő feladatainak meghatározásáról

20895

81/2013. (XII. 21.) HM utasítás a fegyvernemi, csapat- vagy intézettörténeti emlékek megőrzésének feladatairól

20898

82/2013. (XII. 21.) HM utasítás a pénzbeli juttatások folyósításának szabályairól

20900

83/2013. (XII. 21.) HM utasítás a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2014. évi felszámításáról és felhasználásáról

20901

84/2013. (XII. 21.) HM utasítás a munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások körének és a pótlék mértékének meghatározásáról

20902

42/2013. (XII. 21.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerződésein kívüli, egyéb fizetési kötelezettségei keletkezésének eljárási szabályairól és nyilvántartásáról

20904

28/2013. (XII. 21.) VM utasítás a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi elbírálás keretében pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól

20912

29/2013. (XII. 21.) VM utasítás a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás belső normáiról szóló 21/2013. (VIII. 30.) VM utasítás módosításáról

20925

26/2013. (XII. 21.) LÜ utasítás a Legfőbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól szóló 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás módosításáról

20930

27/2013. (XII. 21.) LÜ utasítás az esélyegyenlőségről

20931

1/2013. (XII. 21.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Irodának az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyairól

20933

54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról

20933

55/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás a határforgalom ellenőrzése során alkalmazott határátléptető, a határátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére szolgáló, valamint a kiegészítő bélyegzők alkalmazásáról szóló 7/2008. (OT 6.) ORFK utasítás módosításáról

20940

56/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás a rendőrségi gépjárművek futásteljesítmény- és üzemanyagnormáiról, valamint a használatából történő kivonásról szóló 6/2010. (OT 5.) ORFK utasítás és a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítésigazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

20941

57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről

20942

58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről

20980

59/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjaira és az egyes rendőri szervek ügyeleteire vonatkozó ORFK utasítások módosításáról

20988

5/2013. (XII. 21.) SZTNH utasítás a sajtó számára adható tájékoztatás szabályairól, valamint a sajtófigyelésről

21006


III. Személyügyi közlemények

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

21011

A Legfőbb Ügyészség személyügyi hírei

21012


IV. Egyéb közlemények

 

A Belügyminisztérium pályázati felhívása az Ybl Miklós-díj 2014. évi adományozásáról

21013

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

21014

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2014. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

21048

A Magyar Ügyvédi Kamara 5/2013. (XI. 25.) Szabályzata a MÜK Alapszabályának módosításáról

21049

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról

21051

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

21080

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (ARTISJUS)

21082

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (EJI)

21086

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (FILMJUS)

21088

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (HUNGART)

21090

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MAHASZ)

21092

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MISZJE)

21094

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (RSZ)

21095

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MASZRE)

21096

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (REPROPRESS)

21098

Pályázati felhívás Békés város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

21099

Dombóvár Város Önkormányzatának pályázati felhívása a közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

21100


V. Alapító okiratok

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

A Szent István Egyetem alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

21102

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

21125

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21127

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21129

A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21131

A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21133

A Magyar Honvédség 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21135

A Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21137

A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21139

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21141

A Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21143

A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21145

A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21147

A Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21149

A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21151

A Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21153

A Magyar Honvédség Balatonkenesei Rekreációs Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21155

A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21157

A Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21159

A Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21161

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21163

A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21171

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Balassi Intézet Alapító Okirata

21173

A Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

 

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet alapító okirata

21177


VI. Hirdetmények

 

A DEBARU Fejlesztési és Kivitelezési Kft. hirdetménye cégbélyegző bevonásáról és új cégbélyegző kiadásáról

21181

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.