A kiadó honlapja

Ön az oldal 776739. látogatója        

Budapest

2013. DECEMBER 31.,

kedd


 


62. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

10/2013. (XII. 31.) ME utasítás az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

21185

38/2013. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

21192

39/2013. (XII. 31.) BM utasítás az Országos Vízügyi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 47/2012. (XI. 30.) BM utasítás módosításáról

21255

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról

21280

52/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 43/2013. (XI. 8.) EMMI utasítás módosításáról

21284

85/2013. (XII. 31.) HM utasítás az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet rendelkezéseiben érintett HM utasítások módosításáról

21284

27/2013. (XII. 31.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

21286

28/2013. (XII. 31.) NGM utasítás a játékkaszinó üzemeltetésére szóló ajánlatokkal kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről és döntés-előkészítő bizottság létrehozásáról

21286

43/2013. (XII. 31.) NFM utasítás az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézésének részletes szabályairól, valamint az integritás tanácsadói tevékenységről

21292

44/2013. (XII. 31.) NFM utasítás egyes költségvetési gazdálkodást érintő utasítások módosításáról

21295

45/2013. (XII. 31.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

21308

30/2013. (XII. 31.) VM utasítás a központosított bevételek befizetésének eljárási szabályairól a vidékfejlesztési miniszter által irányított és felügyelt háttérintézményeknél című 24/2012. (XII. 21.) VM utasítás módosításáról

21310

3/2013. (XII. 31.) AJB utasítás a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakörök meghatározásáról

21314

4/2013. (XII. 31.) AJB utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

21315

5/2013. (XII. 31.) AJB utasítás az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről szóló 2/2012. (I. 20.) AJB utasítás módosításáról

21337

1/2013. (XII. 31.) ÁSZ utasítás az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21340

11/2013. (XII. 31.) GVH utasítás egyes utasítások módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

21374

12/2013. (XII. 31.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatalban az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásának és a munkatársak egyéni teljesítményértékelésének, illetve minősítésének rendjéről

21386

12/2013. (XII. 31.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Gazdasági Főosztálya Ellenőrzési Nyomvonaláról szóló szabályzatról

21404

13/2013. (XII. 31.) MBFH utasítás a bizonylati szabályzatról

21405

14/2013. (XII. 31.) MBFH utasítás a pénzkezelés szabályairól

21406

15/2013. (XII. 31.) MBFH utasítás a számlarendről

21407

16/2013. (XII. 31.) MBFH utasítás az eszközök és források értékelési szabályzatáról

21408

17/2013. (XII. 31.) MBFH utasítás a számviteli politikáról

21409

18/2013. (XII. 31.) MBFH utasítás az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról

21410

19/2013. (XII. 31.) MBFH utasítás a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének rendjéről

21411

10/2013. (XII. 31.) OBH utasítás az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatainak, ajánlásainak, határozatainak felülvizsgálatáról szóló 13/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról szóló szabályzatról

21412

11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21412

12/2013. (XII. 31.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 4/2002. OIT szabályzat módosításáról

21446

60/2013. (XII. 31.) ORFK utasítás a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás módosításáról

21464


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

48/2013. (XII. 31.) KüM közlemény a Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CLII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

21516

49/2013. (XII. 31.) KüM közlemény a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CLIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

21517


IV. Egyéb közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

21518

A vidékfejlesztési miniszter közleménye a PTI sorozatjelű, 660321 sorszámú Vadgazdálkodási technikus szakképesítést tanúsító bizonyítvány érvénytelenné nyilvánításáról

21522

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

21522

A Nemzetgazdasági Minisztérium felhívása speciális szakképzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója versenyre a 2013/2014. tanévben

21524


V. Alapító okiratok

 

Megszüntető okirat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetéséről

21526

A Miniszterelnökség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21528

Megszüntető okirat a Nemzeti Sport Intézet beolvadással történő megszüntetéséről

21530

A Nemzeti Sportközpontok alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21531

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

21534

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2020.08.05.