A kiadó honlapja

Ön az oldal 109367. látogatója        

Budapest

2013. JÚLIUS 26.,

péntek


 


III. ÉVFOLYAM

7. szám


 

ÁRA: 4000 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2013. évi XCIII. törvény az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról (részleges közlés)

674

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (részleges közlés)

676

2013. évi CXXVIII. törvény Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról (részleges közlés)

676

2013. évi CXXXIII. törvény a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról (részleges közlés)

677

231/2013. (VI. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

680

237/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

681

257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról

681

45/2013. (VI. 27.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a közhiteles hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos módosításáról

704

49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról

705


Közlemények

 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról

729

Független könyvvizsgáló jelentés az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (1134 Budapest, Dózsa György út 152.) 2012. évi beszámolójának felülvizsgálatáról

741

Közhasznú jelentés az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2012. évi működéséről

742

Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány eredménykimutatása (2012)

746

Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2012. évi mérlege

748

A "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány közleménye a Családok Átmeneti Otthona intézményi térítési díjáról

749

Az S. O. S. Krízis Alapítvány közleménye a családok átmeneti otthona intézményi térítési díjáról

749


Pályázati felhívások

 

Pályázati felhívások álláshelyek betöltésére

749

ISSN 2063-1332

S Z O C I Á L I S   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.23.