A kiadó honlapja

Ön az oldal 223415. látogatója        

Budapest

2013. AUGUSZTUS 2.,

péntek


 


CXL. ÉVFOLYAM

8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2013. évi XCVII. törvény A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

572

267/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A honvédelemmel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

606

4/2013. (VI. 21.) HM rendelet A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról

614

5/2013. (VII. 3.) HM rendelet Az egyes külföldi fegyveres erőket, nemzetközi katonai parancsnokságokat és azok állományát megillető egyes adómentességek fennálltának igazolásával kapcsolatos eljárási szabályokról

614

6/2013. (VII. 16.) HM rendelet A honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről szóló 18/2011. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról

618


Határozatok

 

307/2013. (VI. 18.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

619

312/2013. (VI. 26.) KE határozat Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről

619

315/2013. (VII. 3.) KE határozat Hivatásos állományba történő visszavételről

619


Alapító okiratok

 

A Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal megszüntető okirata

620

A Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ megszüntető okirata

621

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

621

A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

622

A Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

624

A Magyar Honvédség Logisztikai Központ alapító okirata

625

A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

626

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

629

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

636

A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

637


Miniszteri utasítások

 

37/2013. (VI. 18.) HM utasítás A Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás módosításáról

639

38/2013. (VII. 12.) HM utasítás A bélyegzőellátásról és a bélyegzők használatáról

646


Államtitkári intézkedések

 

13/2013. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasítás A pénzügyi és számviteli szakellenőrzés rendjéről

657

14/2013. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

673

15/2013. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasítás Az egyes meghatározott és béren kívüli juttatások után a munkáltatót terhelő adó bevallásához és megfizetéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítéséről szóló 4/2013. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

673

16/2013. (HK 8.) HM KÁT szakutasítás A kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjéről szóló 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás módosításáról

675

17/2013. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasítás A 2013. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítésének rendjéről

676

58/2013. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet Működésének szabályozásáról szóló 84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

677

59/2013. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2013. évben végrehajtandó egészségi szűrővizsgálatokról

678


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

191/2013. (HK 8.) HVKF parancs A 2013. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

681

193/2013. (HK 8.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnoki beosztás átadás-átvételéről

681

194/2013. (HK 8.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tábori tüzér és páncéltörő tűzalegységeinek harcszolgálati szabályzata kidolgozásáról

681

200/2013. (HK 8.) HVKF parancs Az Összhaderőnemi Vezető Altiszti Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

681

209/2013. (HK 8.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Híradó-Informatikai Szabályzatának kidolgozásáról

681

210/2013. (HK 8.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Csapathadtáp Szabályzata a ruházati szolgálat részére kidolgozásáról

681

211/2013. (HK 8.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Csapathadtáp Szabályzata az üzemanyag szolgálat részére kidolgozásáról

681

212/2013. (HK 8.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Csapathadtáp Szabályzatának kidolgozásáról

681

213/2013. (HK 8.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Csapathadtáp Szabályzata az élelmezési szolgálat részére kidolgozásáról

681

197/2013. (HK 8.) HVKF intézkedés A helyőrségek kategóriába sorolásáról és a helyőrség-parancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbízási díjáról szóló 730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézkedés módosításáról

681

202/2013. (HK 8.) HVKF intézkedés A katonai öltözeteken viselendő mozgó rendfokozati jelzések rendszeresítéséről

682

207/2013. (HK 8.) HVKF szakutasítás "A Légvédelmi Rakétaezred Tűzirányítása" című főnökségi kiadvány kiadásáról

693

51/2013. (HK 8.) HVKFH szakutasítás A NATO Szakkifejezések és meghatározások szógyűjteménye (angol és magyar) AAP-6 2013-as kiadás NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

693

52/2013. (HK 8.) HVKFH szakutasítás Az egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

693


Főnöki rendelkezések

 

4/2013. (HK 8.) HVK HDMCSF szakutasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete részére felajánlott tűzszerész szakasz feladatairól

696

17/2013. (HK 8.) HVK HIICSF szakutasítás A központi híradó és informatikai szolgáltatások biztosításával kapcsolatos egyes szakfeladatokról szóló 6/2012. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás módosításáról

698

200/2013. (HK 8.) MH VDK intézkedés A STANAG 3680 (5. kiadás) NATO szakkifejezések és meghatározások szógyűjteménye (angol és magyar) a Magyar Honvédség Vezetési és Doktrinális Központ parancsnokának 90/2012. (HK 3.) MH VDK intézkedés hatálytalanításáról

699

218/2013. (HK 8.) MH BHD intézkedés Az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Maléter Pál Rendészzászlóalj csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

699


Szervezeti hírek

 

HM VGH NATO vámokmányokkal kapcsolatos meghatalmazások kiadmányozásáról és visszavonásáról

702

MH VDK A "Magyar Honvédség Összhaderőnemi Civil-Katonai Együttműködési Doktrína 2. kiadás", a "Magyar Honvédség Összhaderőnemi Egészségügyi Doktrína 2. kiadás", és a "Magyar Honvédség Összhaderőnemi Híradó és Informatikai Doktrína 1. kiadás" című kiadványok jóváhagyásáról

710

HM KLB A HM Védelemgazdasági Hivatal Keretgazda Lakásbizottság ideiglenes szervezeti összetételéről

713

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

714

MH HKNYP Bélyegzők és személyi pecsétnyomok pótlásának költségeiről

715

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.