A kiadó honlapja

Ön az oldal 109367. látogatója        

Budapest

2013. AUGUSZTUS 28.,

szerda


 


III. ÉVFOLYAM

8. szám


 

ÁRA: 4000 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvény végrehajtásáról (részleges közlés)

778

53/2013. (VII. 19.) EMMI rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról (részleges közlés)

783

55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezéséről

784


Közlemények

 

Közlemény a Zempléni Református Egyházmegye fenntartásában működő Református Átmeneti Anyaotthon 2013. évi intézményi térítési díjáról

832


Pályázati felhívások

 

Pályázati felhívások álláshelyek betöltésére

832

ISSN 2063-1332

S Z O C I Á L I S   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.23.