A kiadó honlapja

Ön az oldal 223408. látogatója        

Budapest

2013. SZEPTEMBER 20.,

péntek


 


CXL. ÉVFOLYAM

9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

290/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

725

7/2013. (VII. 25.) HM rendelet A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

725

8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről

730

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet* A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

738

10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól

787

11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól

804

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

805

13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről

814

14/2013. (VIII. 22.) HM rendelet** A Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásának részletes eljárási szabályairól, valamint szolgálati célú tartózkodásához kapcsolódó igazolványáról és igazolásáról szóló 16/2011. (XII. 21.) HM rendelet módosításáról

823

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

825

16/2013. (VIII. 30.) HM rendelet A Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működését támogató elektronikus infokommunikációs rendszerek biztonságának felügyeletéről és ellenőrzéséről

839

17/2013. (IX. 3.) HM rendelet Az étkezési utalvánnyal való ellátásról

840

18/2013. (IX. 5.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

842


Határozatok

 

383/2013. (IX. 5.) KE határozat A Honvéd Vezérkar főnöke kinevezése módosulásának megállapításáról

870

384/2013. (IX. 5.) KE határozat Határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

870

1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat A 2013. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

870

1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

877


Alapító okiratok

 

A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

879

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

882

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

888

A Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

895

A Magyar Honvédség Légijármű Javítóüzem alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

896

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

897


Miniszteri utasítások

 

39/2013. (VII. 25.) HM utasítás A kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programok besorolásáról

899

40/2013. (VII. 25.) HM utasítás A "Zöldár-2013." Árvízvédelmi védekezésben közvetlenül résztvevő állomány egyszeri egyösszegű juttatásáról

899

41/2013. (VII. 25.) HM utasítás A költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

900

42/2013. (VII. 25.) HM utasítás A kegyeleti gondoskodás és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályokról

903

43/2013. (VIII. 1.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás és a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 48/2012. (VII. 18.) HM utasítás módosításáról

908

44/2013. (VIII. 1.) HM utasítás Egyes, a központi logisztikai feladatokat ellátó szervezetek átalakításával összefüggő honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

918

45/2013. (VIII. 5.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

928

46/2013. (VIII. 16.) HM utasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás módosításáról

928

47/2013. (VIII.23.) HM utasítás* A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról

932

48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás A kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról

934

49/2013. (VIII. 30.) HM utasítás A Magyar Honvédség Katonanői Bizottságról

942

50/2013. (VIII. 30.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

943

51/2013. (VIII. 30.) HM utasítás A Magyar Honvédségnél alkalmazott technológiák, hadfelszerelések, munkaeszközök üzemeltetési dokumentációval történő ellátásának rendjéről szóló 89/2012. (XII. 21.) HM utasítás módosításáról

944

52/2013. (IX. 6.) HM utasítás Egyes illetményen kívüli juttatások 2013. évi mértékének és összegének megállapításáról

944

53/2013. (IX. 6.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

945

54/2013. (IX. 6.) HM utasítás A Csapatpszichológiai Szolgálat kialakításával és működési rendjével összefüggő egyes feladatokról szóló 89/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

946


Államtitkári intézkedések

 

19/2013. (HK 9.) HM VGHÁT szakutasítás A HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről szóló 4/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

949

18/2013. (HK 9.) HM KÁT szakutasítás A kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjéről szóló 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás módosításáról

949

60/2013. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata kidolgozásáról

949

61/2013. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Építmény-fenntartási és Elhelyezési szabályzata kidolgozásáról

950

63/2013. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO Védelmi Akadémia 123. felsővezetői tanfolyama magyarországi látogatásának előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

951

62/2013. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Baleseti Jegyzőkönyv Kitöltő Kisalkalmazás vezetéséről és alkalmazásba vételéről

953

66/2013. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A teljesítményértékelés informatikai támogatásával összefüggő feladatok végrehajtásáról

953

68/2013. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

953


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

218/2013. (HK 9.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Híradó- Informatikai Szabályzatának kidolgozásáról szóló 209/2013. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

954

226/2013. (HK 9.) HVKF parancs A 2013. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

954

232/2013. (HK 9.) HVKF parancs A 2013. augusztus 20-ai államalapító Szent István király napja alkalmából szervezett ünnepségekkel összefüggő feladatokról

954

243/2013. (HK 9.) HVKF parancs A Gépjármű Igénybevételi Szabályzat kidolgozásáról

954

247/2013. (HK 9.) HVKF parancs A katonai szervezetek hadi állománytábláinak felülvizsgálatával összefüggő feladatokról

954

248/2013. (HK 9.) HVKF parancs A 2013. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

954

250/2013. (HK 9.) HVKF parancs A Haladó Gyalogos Tanfolyam végrehajtásáról

954

M/5/2013. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Központi Hadműveleti Készenlétének megalakítási feladatai végrehajtásáról szóló M/8/2011. (HK 18.) HVKF intézkedés módosításáról

954

224/2013. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség készletében, valamint az inkurrenciában lévő veszélyes anyagok üzemben tartásának egyes kérdéseiről

954

225/2013. (HK 9.) HVKF intézkedés Az Önkéntes Védelmi Tartalékos állomány kiképzésének végrehajtásáról szóló 120/2013. HVKF intézkedés módosításáról

954

228/2013. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél működő ügyeleti és készenléti szolgálatokról szóló 146/2009. (HK 18.) HM HVKF intézkedés módosításáról

954

214/2013. (HK 9.) HVKF intézkedés A honvéd tisztjelölti és honvéd altiszt-jelölti ösztöndíjszerződés és az ösztöndíjszerződés módosításról

955

217/2013. (HK 9.) HVKF intézkedés A "Magyar Honvédség Repülőműszaki Szabályzat" kiadásáról

963

227/2013. (HK 9.) HVKF intézkedés Az MH Altiszti Akadémia évfolyam névadó névhasználat engedélyezéséről

963


Főnöki rendelkezések

 

293/2013. (HK 9.) MH ÖHP intézkedés Az alkohol tartalmú italok szállítási tilalmáról a Magyar Honvédség Magyarország határain kívüli válságreagáló és béketámogató műveleteibe vezényelt állománya részére

964

18/2013. (HK 9.) HVK HIICSF szakutasítás A Magyar Honvédség Központi Intranet Portál kísérleti alkalmazásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról

965

206/2013. (HK 9.) MH 25. KGY l. dd. intézkedés Az MH 25. Klapka György Lövészdandár, 11. Harckocsizászlóalj csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

967

208/2013. (HK 9.) MH 25. KGY l. dd. intézkedés A MH 25. Klapka György Lövészdandár, 36. Páncéltörő Rakétaosztály csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

971


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

974

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.