A kiadó honlapja

Ön az oldal 223414. látogatója        

Budapest

2014. JANUÁR 23.,

csütörtök


 


CXLI. ÉVFOLYAM

1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

24/2013. (XII. 20.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletnek és egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

4


Alapító okiratok

 

A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

16

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

17

A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

18

A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

19

A Magyar Honvédség 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

20

A Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

22

A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

23

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

24

A Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred alapító okirata(módosításokkal egységes szerkezetben)

25

A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

26

A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

28

A Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

29

A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

30

A Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

31

A Magyar Honvédség Balatonkenesei Rekreációs Központ alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

32

A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

33

A Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

34

A Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

36

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

37

A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

42


Miniszteri utasítások

 

77/2013. (XII. 16.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénzkezelési szabályokról szóló 60/2012. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

44

78/2013. (XII. 16.) HM utasítás A Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló 68/2012. (X. 1.) HM utasítás módosításáról

44

79/2013. (XII. 21.) HM utasítás A honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

45

80/2013. (XII. 21.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek 2014. évi fő célkitűzéseinek és fő feladatainak meghatározásáról

46

81/2013. (XII. 21.) HM utasítás A fegyvernemi, csapat- vagy intézettörténeti emlékek megőrzésének feladatairól

48

82/2013. (XII. 21.) HM utasítás A pénzbeli juttatások folyósításának szabályairól

51

83/2013. (XII. 21.) HM utasítás A közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2014. évi felszámításáról és felhasználásáról

52

84/2013. (XII. 21.) HM utasítás A munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások körének és a pótlék mértékének meghatározásáról

53

85/2013. (XII. 31.) HM utasítás Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet rendelkezéseiben érintett HM utasítások módosításáról

54


Államtitkári intézkedések

 

23/2013. (HK 1/2014.) HM VGHÁT szakutasítás A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ szervezeti- és létszám racionalizálásával kapcsolatos feladatokról

56

24/2013. (HK 1/2014.) HM KÁT szakutasítás A kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjéről szóló 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás módosításáról

56

25/2013. (HK 1/2014.) HM VGHÁT szakutasítás A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáiról szóló NORMAFÜZET kiadásáról szóló 25/2012. (HK 1/2013.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

56

94/2013. (HK 1/2014.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati Rendszerének kiadásáról szóló 38/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról

59

96/2013. (HK 1/2014.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A debreceni Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium működésével összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról

59

1/2014. (HK 1.) HM VGHÁT szakutasítás A rendszeresített nyomtatványok 2014. évi egységárainak megállapításáról

62

2/2014. (HK 1.) HM VGHÁT szakutasítás A ruházati termékek 2014. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

86


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

3/2014. (HK 1.) HVKF parancs A 2014. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

109

M/1/2014. (HK 1.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres készenléti szolgálat erőinek kijelöléséről, vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjéről

109

353/2013. (HK 1/2014.) HVKF intézkedés A Felsőfokú Vezetőképző tanfolyamok előkészítése és végrehajtása során jelentkező feladatok szabályozásáról

109

360/2013. (HK 1/2014.) HVKF intézkedés Az MH 2. Honvédelmi dandár megalakításának feladatairól

109

352/2013. (HK 1/2014.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2014. (2015–2016.) év kiképzési feladatairól

109

354/2013. (HK 1/2014.) HVKF intézkedés Főnökségi kiadvány kiadásáról

113

355/2013. (HK 1/2014.) HVKF intézkedés Főnökségi kiadvány kiadásáról

113

357/2013. (HK 1/2014.) HVKF intézkedés A megyei, fővárosi védelmi bizottsággal együttműködő katonai szervezetek kijelöléséről

114

2/2014. (HK 1.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség használatában lévő műszaki gépek kezelőinek felkészítéséről szóló 6/2012. (HK 2.) HVKF intézkedés módosításáról

116

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.