A kiadó honlapja

Ön az oldal 223417. látogatója        

Budapest

2014. OKTÓBER 9.,

csütörtök


 


CXLI. ÉVFOLYAM

10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Miniszteri utasítások

 

56/2014. (VIII. 29.) HM utasítás Az étkezéstérítésre kötelezett és kedvezményes élelmezési ellátásra való jogosultságról szóló 16/2010. (I. 29.) HM utasítás módosításáról

972

57/2014. (VIII. 29.) HM utasítás Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 26/2014. (III. 31.) HM utasítás módosításáról

973

58/2014. (IX. 10.) HM utasítás A Magyar Honvédség Informatikai Stratégiájának kiadásáról

973

59/2014. (IX. 10.) HM utasítás A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasítás, valamint a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének, és az értékesítésre nem tervezett felesleges ingatlanok vagyonkezelői jogának vagyonkezelésre jogosult más szervek részére történő átadása, valamint a tulajdonjog ingyenes átruházása előkészítésének rendjéről szóló 139/2011. (XII. 27.) HM utasítás módosításáról

981

60/2014. (IX. 16.) HM utasítás A honvédségi szervezetek önkéntes tartalékos személyi állományát kiszolgáló, azok munkáltatóival történő elektronikus kapcsolattartást biztosító és az állományilletékes parancsnok személyügyi, pénzügyi tevékenységét támogató Ügyfélszolgálati Rendszer kialakításával és funkcionális bővítésével összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról

982

61/2014. (IX. 26.) HM utasítás A befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

985

62/2014. (IX. 26.) HM utasítás A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

988

63/2014. (IX. 26.) HM utasítás A Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

997

64/2014. (IX. 26.) HM utasítás A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

999


Államtitkári intézkedések

 

68/2014. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A központi tárolású anyagok és eszközök átcsoportosításával, valamint a leürített raktárak bezárásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 35/2014. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1002

69/2014. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A "CAPABLE LOGISTICIAN 2015" interoperabilitási és terepen végrehajtott nemzetközi gyakorlat Központi Tervező Csoport megalakításáról és feladatairól, a gyakorlat előkészítő rendezvényeinek megszervezéséről és végrehajtásáról

1002

72/2014. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közötti szállítási együttműködéssel kapcsolatos feladatokról szóló 60/2014. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1002

75/2014. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség központi készletében lévő, felajánlott lőszerek Iraki Köztársaság Kormányának történő térítésmentes átadásának előkészítéséről és végrehajtásáról

1002

27/2014. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény befektetett eszközei és készletei tárolóhely törzsállományának felvételéről, valamint az intézményi tárolóhely-kódokról

1002

28/2014. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

1004

71/2014. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvédelmi szervezetek által lefolytatandó keretmegállapodásos eljárások szabályairól

1004

74/2014. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Védelmi- és Közigazgatási Csoport és a Stratégiai Műveleti Vezetési Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Törzs működésének egyes szabályairól

1017

77/2014. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Információ Menedzsment Rendszer alkalmazására és üzemeltetésére

1018


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

249/2014. (HK 10.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Balti államokban végrehajtásra kerülő gyakorlaton történő részvételéről

1029

254/2014. (HK 10.) HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásával kapcsolatos feladatokról

1029

255/2014. (HK 10.) HVKF parancs Az egységes Magyar Honvédség Logisztikai Hadinorma és a Magyar Honvédség készletképzési és készletlépcsőzési elveit meghatározó intézkedés kidolgozásával összefüggő feladatokról szóló 146/2014. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

1029

259/2014. (HK 10.) HVKF parancs A Magyar Honvédség kondicionáló-kiképzési rendezvényei 2015. évi feladatainak végrehajtásáról

1029

260/2014. (HK 10.) HVKF parancs A 2014. október havi nyomozótiszti szolgálat ellátásáról

1029

256/2014. (HK 10.) HVKF intézkedés Honvéd Vezérkar főnök Mobil Vezetési Elem szervezéséről és működtetéséről

1029

262/2014. (HK 10.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Tűzszerész Szabályzata I. részének kiadásáról

1029

253/2014. (HK 10.) HVKF intézkedés A 2014. évben végrehajtandó egészségi szűrővizsgálatokról

1029

48/2014. (HK 10.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

1032

49/2014. (HK 10.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

1032

53/2014. (HK 10.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

1032


Szervezeti hírek

 

MH KDK tájékoztatója A "Geoinformációs támogatási doktrína 1. kiadás" című kiadvány jóváhagyásáról

1034

MH KPNYP tájékoztatója Szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

1036

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.