A kiadó honlapja

Ön az oldal 223419. látogatója        

Budapest

2014. NOVEMBER 11.,

kedd


 


CXLI. ÉVFOLYAM

11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

14/2014. (X. 15.) HM rendelet A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról

1045


Határozatok

 

399/2014. (X. 21.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

1050

400/2014. (X. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1050

401/2014. (X. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1050

402/2014. (X. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1050

403/2014. (X. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1051

404/2014. (X. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1051

1588/2014. (X. 21.) Korm. határozat Egyes honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása érdekében történő költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1051


Miniszteri utasítások

 

65/2014. (X. 10.) HM utasítás A nemzetközi gyakorlatok, rendezvények egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseiről szóló 98/2008. (HK 19.) HM utasítás módosításáról

1053

66/2014. (X. 10.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

1055

67/2014. (X. 17.) HM utasítás A biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról

1057

68/2014. (X. 31.) HM utasítás A közalkalmazotti munkakörök betöltésének egyes szabályairól

1057

69/2014. (X. 31.) HM utasítás A szolgálati találmányért, illetve az alkalmazotti találmányért járó díjazásról, valamint az e találmányokkal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 18/1998. (HK 6.) HM utasítás módosításáról

1059

70/2014. (X. 31.) HM utasítás A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasítás módosításáról

1059

71/2014. (X. 31.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

1060

72/2014. (X. 31.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

1062

73/2014. (X. 31.) HM utasítás Az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás módosításáról

1063


Államtitkári intézkedések

 

80/2014. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség hajózó, ejtőernyős és búvár állománya kondicionáló kiképzésének végrehajtásáról szóló 88/2013. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1067

82/2014. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 24/2014. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1067

83/2014. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Közép-afrikai Köztársaságban végrehajtásra kerülő MINUSCA műveletbe a Magyar Honvédség által felajánlott erők kijelöléséről, felkészítéséről és feladat-végrehajtásáról

1067

85/2014. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az MH Központi Logisztikai Bázis előkészítési és megvalósítási feladatainak végrehajtása érdekében létrehozásra kerülő Központi Logisztikai Bázis Munkacsoport felállításáról

1067

78/2014. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az önkéntes tartalékos katonákkal és munkáltatóikkal történő elektronikus kapcsolattartást biztosító Ügyfélszolgálati Rendszer kialakításának és funkcionális bővítésének első ütemével összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról

1067

79/2014. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2014. évi ellátási normákról szóló 31/2014. (HK 6.) HM HÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1069

81/2014. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Tábori Vezetési és Irányítási Képességek kialakítása Programot Irányító Munkacsoport felállításáról

1072

29/2014. (HK 11.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezet nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek és készleteinek számítógépes analitikus nyilvántartásának rendjéről

1074

30/2014. (HK 11.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény befektetett eszközei és készletei tárolóhely törzsállományának felvételéről, valamint az intézményi tárolóhely-kódokról szóló 27/2014. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás módosításáról

1075


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

267/2014. (HK 11.) HVKF parancs A STEADFAST INDICATOR 2015 HUMINT gyakorlat Indító Tervezői Konferenciájának előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1076

289/2014. (HK 11.) HVKF parancs A 2014. október 23-ai Nemzeti Ünnep megünneplésével, valamint a Halottak Napi koszorúzások és Kegyeleti Gyertyagyújtás végrehajtásával összefüggő feladatokról

1076

293/2014. (HK 11.) HVKF parancs Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja programjai katasztrófavédelmi biztosításáról

1076

294/2014. (HK 11.) HVKF parancs Az "ALAPOS BÁZIS 2014" Törzsgyakorlás során települő MH stratégiai szintű vezetési elemek valós személyügyi biztosításáról

1076

M/4/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar személyi állományának riasztásáról-kiértesítéséről

1076

M/5/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés A Nemzeti Légvédelmi Készenléti Szolgálat egyes elemeinek alkalmazásával és a rádiólokációs lefedettség eseti biztosításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló M/3/2014. (HK 7.) HVKF intézkedés módosításáról

1076

268/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés A Szlovénia légterében végrehajtandó Légvédelmi Készenléti Szolgálatban részt vevő erők kijelöléséről, felkészítéséről és a légtérrendészeti feladatok ellátásáról

1076

276/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei harcértékének jelentéséről

1076

277/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés "A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata II. rész - zászlóalj" szabályzat kiadásáról

1076

265/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés "A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata III. rész - század" szabályzat kiadásáról

1076

270/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely (TKH) szervezési irányelveinek és szervezeti kialakításának szabályozására

1077

285/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól

1078


Főnöki rendelkezések

 

6/2014. (HK 11.) HVK LOGCSF szakutasítás A Magyar Honvédség 2. Honvédelmi dandár megalakítása logisztikai szakfeladatai megtervezéséről és végrehajtásáról

1088

26/2014. (HK 11.) HVK HDMCSF intézkedés A Magyar Honvédség Atom-, Biológiai-, Vegyi- Riasztási és Értesítési Rendszer felépítéséről, működéséről és a jelentés rendjéről

1088

361/2014. (HK 11.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2433 4. kiadás végrehajtásáról

1089

368/2014. (HK 11.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3759 ED 9. kiadás végrehajtásáról

1090

369/2014. (HK 11.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3297 ATM ED 6. kiadás végrehajtásáról

1090

370/2014. (HK 11.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3805 ED 9. kiadás végrehajtásáról

1090

371/2014. (HK 11.) MH ÖHP intézkedés A felkészítési és kiképzési program a lövész és harckocsizászlóaljak részére című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1091

383/2014. (HK 11.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3346 AMLI ED 7. kiadás végrehajtásáról

1091

384/2014. (HK 11.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3711 AS ED 3. kiadás végrehajtásáról

1092

390/2014. (HK 11.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2519 IERH 1. kiadás végrehajtásáról

1092

330/2014. (HK 11.) MH GEOSZ intézkedés A Légvédelmi Készenléti Szolgálat szlovén meteorológiai adatokkal való ellátásáról

1092


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP tájékoztatója Szolgálati és munkáltatói igazolványok érvénytelenítéséről

1093

NKH LH tájékoztatása Katonai típusalkalmassági bizonyítvány kibocsátásáról

1094

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.