A kiadó honlapja

Ön az oldal 223421. látogatója        

Budapest

2014. DECEMBER 23.,

kedd


 


CXLI. ÉVFOLYAM

12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

131/2014. (XI. 19.) ME határozat elyettes államtitkár kinevezéséről

1101

1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozat A NATO műveleti alárendeltségű légijárművek alkalmazásáról

1101

1599/2014. (XI. 4.) Korm. határozat A NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról szóló 1587/2012. (XII. 17.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

1101

1719/2014. (XII. 5.) Korm. határozat Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások biztosítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1102


Miniszteri utasítások

 

74/2014. (XI. 13.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és Hadiipari Fejlesztési Munkacsoport létrehozásáról, feladatairól és működési rendjéről

1104

75/2014. (XI. 13.) HM utasítás A hadfelszerelés fejlesztésével és a nemzeti hadfelszerelési igazgató feladataival összefüggő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

1106

76/2014. (XI. 19.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelés Fejlesztési Kabinet létrehozásáról, feladatairól és működési rendjéről szóló 51/2011. (IV. 28.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

1108

77/2014. (XI. 28.) HM utasítás A 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1109

78/2014. (XI. 28.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

1110

79/2014. (XI. 28.) HM utasítás A tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

1111

80/2014. (XII. 5.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről

1113

81/2014. (XII. 5.) HM utasítás A munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások körének és a pótlék mértékének meghatározásáról szóló 84/2013. (XII. 21.) HM utasítás módosításáról

1119

M/5/2014. (HK 12.) HM utasítás A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Magyar Honvédség együttműködésének szabályairól szóló M/1/2013. (HK 12.) HM utasítás módosításáról

1120


Államtitkári intézkedések

 

31/2014. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény Operatív Belső Kontrollok Rendszere Szabályzata kiadásáról

1120

32/2014. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáit tartalmazó Normafüzet kiadásáról szóló 22/2014. (HK 9.) HM KÁT szakutasítás módosításáról

1146

33/2014. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény befektetett eszközei és készletei tárolóhely törzsállományának felvételéről, valamint az intézményi tárolóhely-kódokról szóló 27/2014. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás módosításáról

1150

35/2014. (HK 12.) HM VGHÁT szakutasítás A rendszeresített nyomtatványok 2015. évi egységárainak megállapításáról

1152

36/2014. (HK 12.) HM VGHÁT szakutasítás A ruházati termékek 2015. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

1180

88/2014. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár gépjárműveinek üzemeltetési rendjéről szóló 70/2012. (HK 13.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1203

89/2014. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény 2014. évi leltározási feladatainak végrehajtásáról

1203

91/2014. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó központi szervezetének megalakításával összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 11/2014. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1214

92/2014. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyarországon települt, a NATO parancsnoki struktúra részét képező NATO Híradó és Informatikai Csoport, 3. NATO Híradózászlóalj alárendeltségében lévő 5. Telepíthető Híradó és Informatikai Modul működésével kapcsolatos feladatokról

1216

93/2014. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény gazdálkodásáról szóló 63/2014. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1221

94/2014. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2014. évi külön juttatásról

1221

95/2014. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A "BALTIC TRAINING 2014" gyakorlaton résztvevő személyi állomány egyszeri juttatásáról

1223

96/2014. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A nemzetközi képesség-hozzájárulások nyilvántartásáról

1224


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

298/2014. (HK 12.) HVKF parancs A 2014. november havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1225

326/2014. (HK 12.) HVKF parancs A 2014. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1225

329/2014. (HK 12.) HVKF parancs Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis egészségügyi biztosítási feladatainak végrehajtásáról

1225

333/2014. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2014. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli munkarendjéről

1225

334/2014. (HK 12.) HVKF parancs Normagyűjtemény a tömegpusztító fegyverek elleni kiképzés és az ABV védelmi csapatok szakkiképzésének értékeléséhez főnökségi kiadvány kiadásáról

1225

335/2014. (HK 12.) HVKF parancs Segédlet a csapatok ABV fegyverek és események elleni védelmére főnökségi kiadvány kiadásáról

1226

336/2014. (HK 12.) HVKF parancs Kiképzési program és módszertani útmutató a tűzoltó alegységek kiképzéséhez főnökségi kiadvány kiadásáról

1226

337/2014. (HK 12.) HVKF parancs Szakkiképzési program a Magyar Honvédség radar szakbeosztású katonái kiképzéséhez főnökségi kiadvány kiadásáról

1226

338/2014. (HK 12.) HVKF parancs Szerelési szabályzat és normagyűjtemény a Magyar Honvédség tűzoltó alegységei részére főnökségi kiadvány kiadásáról

1226

341/2014. (HK 12.) HVKF parancs A szervezet elemzés-értékelés 2015. évi feladatainak végrehajtásáról

1226

301/2014. (HK 12.) HVKF parancs A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer téli időszakra történő felkészülésének egyes feladatairól

1226

331/2014. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Repülések Egészségügyi Biztosításának Szabályzata kidolgozásáról

1228

339/2014. (HK 12.) HVKF parancs Az "Adatvédelmi tájékoztató és piktogram" tábla nyomtatvány rendszeresítéséről

1229

M/6/2014. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Műveleti Vezetési hadműveleti és harcászati szintű elemeinek felépítéséről és működéséről

1231

309/2014. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tábori tüzér és páncéltörő tűzalegységeinek harcszolgálati szabályzata kiadásáról

1231

312/2014. (HK 12.) HVKF intézkedés A TISZA Többnemzetiségű Műszaki Zászlóalj 2015. évi vezető nemzeti szerepkör betöltéséből adódó feladatok végrehajtásáról

1231

318/2014. (HK 12.) HVKF intézkedés Az afganisztáni összhaderőnemi műveleti területen a Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) és az azt felváltó NATO vezetésű támogató műveletben részt vevő MH Biztosító Szakasz megalakításáról, felkészítéséről és feladat-végrehajtásáról szóló 240/2014. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

1231

322/2014. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség egészségügyi szakterület szakirányításának és vezetésének, valamint a Magyar Honvédségnél folytatott tevékenységek egészségügyi biztosításának rendjéről

1231

325/2014. (HK 12.) HVKF intézkedés A JAK-52 típusú repülőgép üzemeltetési szabályzatának kiadásáról

1231

340/2014. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai egészségügyi biztosításának végrehajtásáról

1231

320/2014. (HK 12.) HVKF intézkedés A 2014/2015. évi influenzaszezonra történő felkészülésről

1231

327/2014. (HK 12.) HVKF intézkedés A helyőrségek kategóriába sorolásáról és a helyőrség-parancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbízási díjáról szóló 730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézkedés módosításáról

1235

332/2014. (HK 12.) HVKF intézkedés Az egészségügyi pályaalkalmassági vizsgálatok tárgykörben tartandó egyeztető értekezlet végrehajtásáról

1235

63/2014. (HK 12.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

1237


Főnöki rendelkezések

 

451/2014. (HK 12.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7149 NATO egységesítési egyezmény végrehajtásáról

1239


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP tájékoztatója Szolgálati és munkáltatói igazolványok érvénytelenítéséről

1240

NKH LH tájékoztatása Az ATL-88/98-S-1 típusú légijármű személyzeti mentőejtőernyő-rendszer típusalkalmassági vizsgálata, típus-alkalmassági bizonyítvány kiadásáról

1241

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.