A kiadó honlapja

Ön az oldal 223408. látogatója        

Budapest

2014. FEBRUÁR 20.,

csütörtök


 


CXLI. ÉVFOLYAM

2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

14/2014. (I. 16.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

123

15/2014. (I. 16.) KE határozat Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről

123

1/2014. (HK 2.) HM határozat Rendszeresítésre kerülő haditechnikai eszközről

123


Miniszteri utasítások

 

1/2014. (I. 17.) HM utasítás Egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról

124

2/2014. (I. 21.) HM utasítás Az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról

124

3/2014. (I. 23.) HM utasítás A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

128

4/2014. (I. 23.) HM utasítás A munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások körének és a pótlék mértékének meghatározásáról szóló 84/2013. (XII. 21.) HM utasítás módosításáról

132

5/2014. (I. 23.) HM utasítás A Fegyvernemi Állandó Munkacsoport átalakításáról és működéséről szóló 147/2007. (HK 2/2008.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

133

6/2014. (I. 31.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

134

7/2014. (I. 31.) HM utasítás A teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról

134

M/1/2014. (HK 2.) HM utasítás A fedőbeosztásban történő foglalkoztatással kapcsolatos egyes szabályokról

144

M/2/2014.(HK 2.) HM utasítás A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, továbbá a végrehajtására kiadott jogi normák egyes rendelkezéseinek a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál történő végrehajtásáról

144


Államtitkári intézkedések

 

3/2014. (HK 2.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer egyes elemei aktivizálásának megszüntetéséről

144

4/2014. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A CMX 14 gyakorlat nemzeti feladatainak végrehajtásáról

144

3/2014. (HK 2.) HM KÁT szakutasítás A Magyar Honvédség munka-, tűz-, és környezetvédelmi szakirányításáról, a szakmai előkészítő szervezet feladatrendszeréről

144


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

17/2014. (HK 2.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar Felderítő Csoportfőnökség csoportfőnöki beosztás ideiglenes átadás-átvételéről

145

18/2014. (HK 2.) HVKF parancs A 2014. február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

145

19/2014. (HK 2.) HVKF parancs A honvédségi erők Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe történő kijelöléséről, készenléti szolgálatba vezényléséről, bevonásáról és igénybevételéről

145

21/2014. (HK 2.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnöki beosztás átadás-átvételéről

145

25/2014. (HK 2.) HVKF parancs Az MH kondicionáló kiképzés 2014. évi feladatainak végrehajtásáról

145

30/2014. (HK 2.) HVKF parancs A RAT-31DL radarok rendszerbeállításával, valamint a 21. és 22. radarszázadok felszámolásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

145

29/2014. (HK 2.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Központi Hadműveleti Készletének megalakítási feladatai végrehajtására vonatkozó M/8/2011. (HK 18.) HVKF intézkedés hatályon kívül helyezéséről

145

23/2014. (HK 2.) HVKF intézkedés Egyes intézkedések hatályon kívül helyezéséről

145

2/2014. (HK 2.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

146


Főnöki rendelkezések

 

1/2014. (HK 2.) HVK KIKCSF szakutasítás A Magyar Honvédség 2014. (2015-2016.) évi kiképzési feladatai tervezéséhez, szervezéséhez és végrehajtásához szükséges alapadatokról

149

19/2014. (HK 2.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2460 2. kiadás végrehajtásáról

149

45/2014. (HK 2.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmények végrehajtásáról

149


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

150

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.